Images

Ankara Asfalt Firmaları

Ankara asfalt firmaları ; Asfalt ham petrolün rafine edilişi sırasında ortaya çıkan bir yan üründür. İzolasyon, teras ve çatı Kalafatlama anahtar bileşenlerden biridir ama en iyi bilinen kullanım alanı, yol kaplaması yapmaktır. Asfalt yapıştırıcı ham petrolü bir yan ürünüdür. Anahtar bileşenlerden biridir ve yeniden kırılıp ufalanmış taşlar, yani, mıcır veya başka minerallerin karışımıyla da kaplama asfalt hazırlanır. Asfalt üretim, yol inşaatının taş ocağında başlıyor, yerin yaklaşık 15 metre altında, operatörler, ağır iş makineleri ile kayalık duvarlardan patlayıcılarla koparılan, granit parçalarını toplar ve taşırlar. Ankara asfalt malzeme mukavemeti yüksek kaliteli ve uygun asfalt üretim için çalışmaktadır.. Kamyonlar, kayaları taş ocağının hemen içinde kurulmuş bulunan asfalt şantiyesine taşır. Yüklerini ön kırıcıya dökerler, bu makinenin büyük kaya parçaları da 20 santimetreden daha küçük parçacıkları indirgerler. Sert kayaları parçalamak çok kuvvet gerektirir. Motorun enerjisini büyütmeye yarayan bu volanların her biri 6 ton ağırlıktadır. Ön kırıcı, parçalanan kaya parçalarını dışarıdaki bir depolama alanına taşıyan hareketli bir taşıyıcı kayışa boşaltır. Asfalt dökme zamanı geldiğince daha önce kırılıp depolanmış olan kaya parçaları hep yine bir taşıma kayışıyla boşaltır. Burada kayalar büyüklüklerine göre ayrılacakları sınıflandırılma binasına getirilirler burada kaya parçaları aşağıya doğru en büyük deliği 10 santimetre çapında olan eğimli bir paneller dizisinin üzerine boşaltırlar.

Ankara Asfalt Firmaları

Burada kaya parçaları aşağıya doğru en büyük deliği üzerinden yuvarlağın bu deliklerden geçemeyecek kadar büyük olan parçalar, ikincil kırıcıya geçmek üzere düşerler, çok itici kırıcı ise panelleri deliklerinden sığmadığı için düşündüğü parçaları 10 santimetre veya daha küçük parçalara ayırır sonra üçüncül kırıcıya iletirler üçüncül kırıcıya gelen parçaları 2 santimetre veya daha küçük boylara indirger çok panelleri deliklerinden geçebilen parçalar, doğrudan doğruya üçüncül kırıcıya geçer. Bu son kırma basamağından sonra en büyük taş parçasının büyüklüğü 2 santimetredir. 5 milimetreden daha küçük her şey bir yığına depolanmak üzere gönderilir. Buna taş kırıcılarının ürettiği, tozda dahildir. 10-14 milimetre boyutlarındaki parçalar bir başka yana gönderilirler. 5 ila 10 milimetre arasındaki taşlar bir başkasına. Kamyonlar her bir yığından malzemeleri, besleme kovaları denen ayrı bölümlere taşırlar. Asfalt karışımına girecek olan malzemeyi hangi yüzeyi asfalt döküleceğine bağlı olarak değişir. Ancak genel olarak dört ana malzeme; Kum, kaya tozu 5 ila 10 milimetrelik mıcır ve 10-14 milimetrelik mıcır olur. Asfalt bileşenleri oranları, asfaltın kullanılacağı amaca göre değişir. Asfalt içerisindeki taşlar ve kaya tozu dolgu olarak kullanılırlar ve genel olarak karışımın %95’ini oluşturur. Bu yapıştırıcının geriye kalanı eklenen suyun sıvı haldeki asfalt yapıştırıcı olacaktır.

Asfalt nasıl yapılır?

Her bir besleme kovası altında çalışan taşıyıcı banda belirli bir miktar mıcırı bırakır. Bu taşıyıcı kayışı birleşmiş olan bileşenleri kurutucuya giderdiği, diğer kayışa ileten ana toplama kayışına ulaşır. Kurutma süreci yaklaşık 1 dakika sürer bu sırada nemden eser kalmaz. Bu malzemelerin asfalt yapıştırıcı içerisinde daha iyi tutunmasını sağlayacaktır. Sınıflandırma araçları, kurutulmuş olan bileşenleri tekrar ayrıştırır böylece her birinin düzgün bir karışım için gereken ağırlıklarına daha sağlıklı belirlemek kolaylaşır, sonra her şey karıştırıcıya girer. Bu sunumun gösterdiği üzere karıştırıcı her şeyi iyice karıştırır. Sonra sıra sıcak asfalt yapıştırıcıyı pompalamaya gelir.

Petrol rafineleri ham petrol işledikleri zaman arta kalanlardan asfalt yapıştırıcı üretirler kaplama için dökülecek olan asfalt karışımının içersinde %5 asfalt yapıştırıcı vardır. Eğer kendinize asfalt ile bir pasta yapmak isterseniz iyi bir miktar sıcak asfalt yapıştırıcı olarak iyice karıştırıp sıcak asfalt yapıştırıcı bileşenleri, yaklaşık 30 saniye içersinde birleştirir. Karıştırıcı doğrudan doğruya karışanı kapsama bölgesine gidecek olan kamyonlara boşaltır. Asfalt kaplama makinesi, sıcak asfalt karışımlı yol zeminine yayar sonra bir sıkıştırıcı silinir bu karışıma bastırıp sıkılaştıracaktır asfalt karışımı hava durumuna bağlı olarak yaklaşık 1 saat içerisinde soğuyup sertleşir uygun basınç dayanımını alır. Ankara asfalt asfaltın üretiminden serimine kadar titizlikle takip etmektedir.

İletişim