Images

Ankara Asfalt Firmaları

            Ankara asfalt firmaları , asırlardır kullanılan asfalt teknolojisini geliştirerek günümüzle buluşturmaktadır. Geçmiş asırlarda harç malzemesi olarak kullanılan asfalt, son yüzyılda yol inşaatlarında kullanılmaya başlanmıştır. Ülkemizde, ilk asfalt uygulamaları Osmanlı döneminde başlamıştır. 1 Ocak 2007 tarihi itibariyle 64.196 KM uzunluğundaki otoyol ağımızın %93’ü asfaltla kaplıdır. 1 Ocak 2020 tarihinde açıklanan yeni sayılara göre ülkemizde 68.231 KM otoyol bulunmaktadır.

            Asfalt, mineral agrega ile bitümlü bağlayıcının karışımıyla elde edilen yol kaplamasına verilen isimdir. En önemli bileşeni bitümdür. Çeşitli kalitelerde asfaltın, kimyasal bileşimleri oldukça değişkendir.  Asfalt, doğal yataklardan veya petrolün damıtılması ile  elde edilir.  Günümüzde geniş kullanım alanına sahip asfalt, petrol kaynaklı yan üründür. Doğal asfaltlar ise minerallerle karışmış halde bulunmaktadır.

            Asfalt, kullanım alanına uygun olarak bir dizi işlemden geçirilmelidir. İmalat sürecinde, kullanılan agrega ve bitümün gereken standartlara uygunluğu her aşamada firmamız tarafından kontrol edilmektedir. Hazırlanan karışımın gradasyonunun ve bitüm oranının iş yeri karışım formülüne uygunluğu dikkat edilmesi gereken noktalardan olup karışımın planten çıkış sıcaklığının istenen düzeyde olup olmadığı gözetilmektedir.

            Asfaltın mükemmeliyetinin yanı sıra, serim sahasının zemin mukavemeti ile serme ve sıkıştırma işlemlerinin standartlara uygunluğunun kontrolü sağlanmaktadır. Zemin tipinin tespiti ile söz konusu zemin özelliklerine uygun karışımların yapılarak dayanıklı eserler yaratmak temel önceliklerimizdendir.

            Ankara Asfalt Firmaları olarak Malzemelerin muhafazası, nakliyesi ve uygun hava şartlarında asfaltlama işleminin gerçekleştirilmesi diğer adımlar kadar önemlidir.

Asfalt Kırığı Ankara

            Asfalt kırığı Ankara, dönüştürülen asfaltın tekrar hizmete sunulmasını amaçlamaktadır. Asfaltın en olumlu taraflarından bir tanesi de şüphesiz geri dönüşümünün mümkün olmasıdır. Oldukça uygun maliyetli asfalt kırığı ile otopark, fabrika sahası, lojistik merkezi zemini gibi zeminlerin kaplamaları yapılmaktadır.

            Asfalt zeminlerin kaldırılarak serime uygun boyutlarda kırılıp asfaltın geri dönüştürülmesinin ardından tekrar kullanıma uygun hale getirilmesiyle ortaya çıkan malzeme asfalt kırığıdır. 

            Asfalt, içeriğindeki bitüm maddesi sebebiyle tekrar yapışma ve kendini tutma özelliğine sahiptir. Asfalt kırığı, düşük bütçe ile üst düzey dayanıklılık sağlamaktadır. Serme ve sıkıştırma işlemlerinin ardından malzemenin 20 derece ve üzeri sıcaklıklara maruz kalması ve içindeki bitümün erimesiyle birlikte sert bir zemin elde edilir. Kazınmış malzemenin bitümlü bağlayıcı miktarının değişmesi karışım dizaynının tekrar hazırlanmasını gerektirmektedir. Bu nedenle, kazınmış asfalt kaplama malzemesinin bitümlü bağlayıcı miktarında homojenlik sağlanmalıdır.  Teknik şartlara uygun ve bilinçli hazırlanması halinde asfalt kırığı toz ve çamuru önleyerek yaşam standardınızı yükseltecektir.

            Asfaltın geri dönüştürülmesi, milli kaynakların korunmasını sağlamaktadır. Korunan milli kaynaklar yeni ekonomik kazanımlar anlamına gelmektedir. Geri dönüşüm, doğada var olan asfaltı korumakta ve üretilen malzemelerin miktarını azaltmaktadır. Bunun sonucu olarak, üretim sürecinde ortaya çıkan atıkların önüne geçilmektedir. Geri dönüşümün büyük ölçüde enerji tasarrufu sağladığı bilinmektedir.

            Geri dönüşüm ile, zeminin kazınmadan üzerinin kaplanması halinde meydana gelebilecek kot yüksekliği gibi sorunlar bertaraf edilmektedir. Bunların yanı sıra, atık ürün depolamasının açacağı sorunların da asfalt kırığı ile önüne geçilmektedir. Asfalt kırığı, atık asfaltın yeniden değerlendirilmesi olmayıp düşük bütçe ile sağlam zemin elde edilmesinin güvenilir yoludur.

Ankara Asfalt Firmaları Asfalt Yama Firmaları

            Asfalt yama firmaları hasar gören asfalt zeminlerin onarımlarını yapmaktadır. Asfalt zeminler, doğal etkenler, hava şartları ya da aşınmadan dolayı zarar görmeye başlayabilir. Zarar gören asfaltın yeniden yapılmasının maliyetli olacağından yama, asfaltın yeni yapılmış kadar güçlü olmasını sağlamaktadır.

            Asfaltta meydana gelen çukurlar çok sayıda olumsuz sonuca yol açabilmektedir. Seyir halinde iken çukurdan kaçmak için yapılan manevralar trafik kazalarına sebep olabilmektedir. Spor alanlarındaki çukurlar ise ciddi yaralanmalara yol açabilmektedir. Fabrika zeminlerinde oluşan çukurlar iş kazalarına yol açabileceğinden ertelenmemesi gerekli bir bakım işlemidir.

            Asfalt yaması, bitümlü sıcak karışım şeklinde üretilen asfalt karışımın soğutulması ile elde edilmektedir. Soğuk karışım ile asfaltta oluşan çukurlar onarılabilmektedir. Asfalt yaması uygulanan asfalt, düşük sıcaklıklarda dahi işlenebilirliğini uzun süre koruyabilmektedir.

            Yaz, kış; kuru ve ıslak zeminde asfalt yaması yapılabilmektedir. Soğuk uygulanmaktadır. Asfaltın tekrar yapılması sonucunu ortadan kaldırdığından ekonomiktir. Asfalt, yapışkan bir madde olduğundan uygulama sırasında yapıştırıcı kullanımına gerek yoktur.

            Asfaltın bakımı ve onarımı kolay olduğundan profesyonel firmalarca yapıldığında, trafikte soruna yol açmayacaktır. Asfalt kaplamaların tabaka inşaatı ve onarımı hızla tamamlanarak trafik kısa sürede normale dönmektedir.  Asfalt yama lokal olarak uygulanabilmektedir.          .

            Asfalt yollar gerekmesi halinde gaz, boru, internet hattı gibi altyapı tesisatları için kolayca açılabilmektedir. Sonrasında yine yama işlemi uygulanarak asfalt eski haline getirilmektedir.

Ankara Asfalt Firmaları Ankara Asfalt Parası İadesi

            Ankara asfalt parası iadesi, asfaltın kalitesinden memnun kalınmaması halinde talep edilmektedir. Firma olarak, kalitemize ve işçiliğimize olan güvenimizle karşımıza çıkmayan tek sorun müşteri memnuniyetsizliğidir. Teknik sorunları süreç içerisinde çözmek, engelleri basamak yaparak kalitemizi arttırmak ve her gün daha iyi hizmet sunmak firma geleneğimizdir.

             Değişen teknolojiyle hizmet kalitemizin sürekli olarak yükselmesi ve son teknolojiyi üretmek hedefimizdir.

            Uluslararası standartlara uygun asfaltın stabilite, durabilite, freksibilite , kayma mukavemeti, işlenebilirlik özelliklerini kümüatif olarak taşıması gerekmektedir.

            Ülkemizin jeolojik yapısı, deprem kuşağında yer alması ve iklim şartları gibi doğal etkenler karayollarının güvenli olmasını gerektirmektedir.  Asfaltın sağladığı esneklik bu güvenliğin sağlanmasında oldukça önemlidir.  Karayollarının değişen teknolojik gelişmelere paralel olarak daha kaliteli, güvenli, ekonomik ve doğal çevre ile uyumlu bir şekilde yapılması için çabalarımız sürdürülmektedir. Asfalt, üstyapıların esneklikleri sayesinde trafik yükleri tabana yayılmakta ve asfalt karışımların yüksek dayanıma sahip olmaktadır.

            Soğuk hava şartlarına uygun olan asfalt, donma ve çözülmeye maruz kaldığında etkilenmemektedir. Elastik özelliğe sahip olması nedeni ile, sıcaklık değişimlerine karşı oldukça dirençlidir. Söz konusu direnç, asfaltın kalitesi ile doğrudan ilişkilidir. Kalite elastikiyeti, elastikiyet ise direnci etkilemektedir.        

Sıcak Asfalt Metrekare Fiyatı 2020

            Sıcak asfalt metrekare fiyatı 2019 – 2020 değişiklik göstermektedir. Firma olarak, uygun fiyatlı yüksek kalite politikamız ile her zaman daha iyisini üretmeyi borç biliyoruz.

            Fabrika sahaları, kaldırımlar, cadde ve sokaklar, bisiklet yolları, açık ve kapalı otoparklar alanları, spor salonları, tören alanı ve meydanlar, site yolları gibi birçok uygulama sahasına sahiptir.

            Asfalta ilişkin sınıflandırılmalar karışım oranları nazara alınarak yapılmaktadır. Fiyat belirlenirken de söz konusu oranlar dikkate alınmaktadır. Asfalt kaplamaların, düzgün ve sürekli bir yüzey oluşturduğu, derz gerektirmediği, istenen yüzey düzgünlüğü ve eğim verilebileceği düşünüldüğünde hem kısa vadede hem uzun vadede kârlı olduğu açıktır.

            Üzerinde araçların seyir halinde olacağı döküm sahalarında, sessiz yollar sürücülerin yol stresini azaltmaktadır. Asfaltın yüzey suyunu boşaltan karışımlardan olması durumunda, yağmurlu hava şartlarında yüksek güvenlikten söz edilebilecektir.

            Asfalt üzerinde işaretler daha iyi göründüğünden amacına en iyi hizmet eden kaplama malzemesi olacağı söylenebilir. Koyu renkli asfalt ısıyı çekerek kolay buharlaşmasını sağlar. Buz, yüzeyde çabuk eriyeceğinden üst düzey verimlilik ve güvenlik söz konusu olacaktır. Diğer malzemelerle tepkimeye girmediğinden buz çözücü kimyasallar asfalta zarar verememektedir. Güvenliği sağlayan unsurlardan bir tanesi de asfaltın oldukça hızlı yapılıyor olmasıdır. Tabaka, açık hava şartlarına uzun süre maruz kalmadığından taşıma gücünü kaybetmemektedir.

Bilgi için