Ankara Asfalt Firmaları

Ankara Asfalt Firmaları

Ankara asfalt firmaları konusunda da oldukça zengin bir kent olup asfalt döküme ve yol yapımına ilişkin işlerde; fazlaca tercih imkanı bulunmaktadır. Asfalt niteliği itibariyle bir üst yapı malzemesi olup iri ve ince özellikteki mineral agrega ile birlikte yapışkan bir nitelik kazanan bitümlü bağlayıcı bir karışımdır. Asfalt karışımında kullanılmakta olan agregalar; bir sert mineral örneği olarak karışımın niteliğine bağlı, boyutlarına ve fiziksel özelliklerine göre sınıflandırılmak suretiyle seçilmektedir. Söz konusu sert minerallerin; çakıl taşı, kırma taş ve kum gibi doğal kaynaklı ya da yüksek fırın cürufu gibi yapay kaynaklı olması muhtemeldir.  

Asfaltlardaki bitüm bağlayıcı içeriği, söz konusu karışıma ve uygulanmasına dayalı olarak oranları itibariyle %3 ila %7 arasında değişkenlik gösterebilmektedir. Asfalt, petrolün damıtılması vasıtasıyla veyahut doğal olarak elde edilmekte olan bağlayıcı bir üst yapı malzemesidir. Rengi koyu kahveden siyaha kadar değişen asfalt, yol yapımları gibi işlerde vazgeçilmez bir malzeme olarak günümüzde oldukça yaygınlaşmıştır. Ankara asfalt firmaları; yapılacak işin niteliğine; gerekli olacak karışımın özelliklerine göre asfalt karışımını düzenlemekte ve yapılacak olan iş için gereken en uygun karışım ile asfalt dökümünü gerçekleştirmektedir.

Ankara Asfalt Fiyatları

Asfalt karışımının oldukça karmaşık bir yapıya sahip olmasından dolayıdır ki kimyasal analizi de zahmetlidir. Asfalta ilişkin yapılan kimyasal analizler neticesinde fazla miktarda veri elde edildiği görülmektedir. Sert mineral türünden agreganın, bitüm ya da bitümlü bağlayıcılar ile karıştırılması neticesinde hazırlanmakta olan; havaalanı ve yol gibi alanların üst tabakaları bakımından üst yapı malzemesi olarak kullanılan asfalt karışımı; günümüzün en çok kullanılmakta olan yapı malzemeleri arasındadır.

Buna ilişkin olarak Ankara asfalt firmalarından anlaşılabileceği üzere; asfalt dökme ve benzeri işlere özgü olarak çalışan asfalt firmaları oldukça yaygındır. Asfalt karışımı, bulunduğu hal itibariyle oda sıcaklığında kayı ya da yarı katı halde bulunmakta olup; ısıtıldığında ise viskoz bir akışkan sıvı halinde bulunabilmektedir. Bağlayıcılarında bitüm kullanılmasından dolayı asfalt karışımına bitüm adı verildiği de görülmektedir. Asfaltın bir grubu olarak kendini gösteren asfaltenler ise; bitüm oranının yüzde 5 ila yüzde 25 arasında değiştiği, esas itibariyle hidrojen ve karbondan oluşan; bir miktar sülfür, nitrojen ve oksijen yapılar olup n-heptan içerisinde çözümlenme gözlemlenmemektedir.

Ankara Asfalt

Asfalt denilince herkesin aklına yol yapım çalışmaları gelmektedir. Haklı olarak yol yapım çalışmalarında asfalt kullanımı günümüzde artık tek seçenek niteliğindedir. Asfalt, rengi siyahtan koyu kahverengine kadar farklı tonlarda değişen; kuvvetli bir bağlayıcı özelliği bulunan, katı – yarı katı ya da sıvı hallerde bulunabilen; doğal olarak olan ya da ham petrolün rafine edilmesi sonrasında elde edilen, hidrokarbonlar içeren bir maddedir. Bir yan ürün niteliğinde olan asfalt, farklı boyutlardaki taş parçaları; sert minerallar ve kum gibi maddeler ile karıştırılarak günümüzde yol yapımı çalışmaları başta olmak üzere havaalanı yapımı; çatı izolasyon işleri, su geçirmezlikle ilgili su yapıları ve daha bir çok alanda üst yapı çalışmalarında kullanılabilmektedir. Asfalt karışımının en çok kullanıldığı çalışma alanı; yol yapımı çalışmaları olup Türkiye’deki yolların yaklaşık yüzde 100’e yakını asfalt karışımı ile kaplıdır. İstanbul, Bursa, Antalya, Ankara asfalt çalışmaları bakımından büyük kentlerden olmaları nedeniyle iş ve çalışma açısından yoğunluk yaşanan bölgelerdendir.

Asfalt işi yapan firmalar

            Asfalt karışımı çeşitleri bakımından; bir tabaka bitümlü sathi kaplama; bitümlü temel tip sıcak asfalt, iki tabaka bitümlü sathi kaplama, bimder tipi sıcak asfalt, rodmiks malzemesi diğer adıyla yol onarım yama malzemesi, aşınma tipi sıcak asfalt çeşitlerine ayrılmaktadır. Çalışmaya konu olan yapının özelliklerine göre; asfalt karışımının niteliği ve içeriğindeki taş parçalarının boyutları, kum oranı gibi hususlar farklılık arz etmektedir.

             Yol yapımı çalışmaları sırasında; asfalt karışımı, hafif presli nitelikteki bir makine yardımıyla yol çalışması yapılan alana istenildiği oranda ve şekilde dökülmekte; sonrasında ise ağır presli nitelikteki makineler ile düzeltme ve yere iyice oturtma işlemleri yapılmaktadır. Hava durumuna göre de değişkenlik göstermekle birlikte genel olarak dökülmüş olan asfalt, 1 saat civarında kurumaktadır. Teknolojik gelişmeler, kendisini yol yapımı ve asfalt sektöründe de göstermiş; dünya genelinde sürüş konforunun gelişmesi, ulaşımın sürekli ve kesintisiz olması adına geleneksel asfalt karışımları yerine farklı kimyasal katkılar ile birlikte bir nevi modifiye bitümlü asfalt karışımları kullanılarak, yapısal çalışmalar çeşitlendirilmektedir. Ankara asfalt çalışmaları bakımından yoğun bir şehir olup her yolun ya da yapının özelliklerine göre farklı asfalt çeşitleri kullanılmaktadır.

Asfalt Yama Firmaları

Asfalt, petrolün rafine edilmesinin ardından arta kalan bir yan ürün olarak belirli ölçülerdeki taş parçaları; kum ve tozlar ile karıştırılmak suretiyle çeşitli yapı işlerinde kullanılmaktadır. Günümüzde oldukça yaygın bir kullanım alanına sahip olan asfalt karışımı; yol yapımında ya da yolların kaplanmasında da çoğunlukla kullanılan bir üst yapı malzemesidir. Asfaltın yol yapımlarındaki kullanım yoğunluğunu belirtmek adına; Avrupa’da bulunan yolların yaklaşık %72’si; Amerika Birleşik Devletleri’ndeki yolların %95’i, Türkiye’de bulunan yolların ise %100’e yakını soğuk veyahut sıcak asfalt ile kaplanmıştır. Asfalt kullanılmasının sebeplerinden biri olarak uzun ömürlü olması gösterilmekle birlikte; her malzemede olduğu gibi asfaltta da zaman zaman yıpranmalar, yollarda çukurlar oluşabilmektedir. İşte asfalt yollarda oluşan söz konusu yıpranmaların ve çukurların onarılması işlemine asfalt yama işi denilmekte olup; ilgili işlem asfalt yama firmaları tarafından yapılmaktadır.

Ankara Asfalt Firmaları
Ankara Asfalt Firmaları

Asfalt dökümü Ankara

            Asfalt kullanılarak yapılmış olan yollarda oluşan çukurlar veya yıpranmalar beraberinde pek çok olumsuzluğu getirmektedir. Yollarda bulunan çukurlardan kaçmak adına yapılan manevralar; trafik yoğunluğunun yanında kazalara da sebep olabilmekte, çukurlara giren araçlarda ise farklı hasarlar oluşabilmektedir. Dolayısıyla ankara asfalt firmaları sayesinde, yollarda oluşan çukurlar titizlikle onarılmakta ve yolun düzeni sağlanmaktadır.

            Asfalt yama işleri, genel olarak bitümlü sıcak asfalt karışımının soğutulmasının ardından bir torba içerisinde ya da yığın şeklinde uzun bir süre saklanabilmesine de imkan tanıyan soğuk asfalt yama katkı maddesince yapılmaktadır. Söz konusu soğuk asfalt karışımı ile birlikte yolların onarımı sağlanmakta ve yolun çok kısa bir süre içerisinde trafiğe açılması sağlanmaktadır. Soğuk asfalt karışımı, bitüm ile kaplanmış olan agreganın birbirine yapışmasını geçici olarak engellemektedir. Yollarda oluşan çukurların özellikle kış koşullarında onarım işleri için kullanılan soğuk asfalt yama karışımı; düşük çevre şartlarında dahi işlene bilirliğini uzun bir süre koruyabilir niteliktedir. Söz konusu asfalt, kendinden yapışkan özellikli bulunduğundan, ayrıca astar ya da emülsiyon kullanılmasına da gerek kalmamaktadır. Ek olarak, soğuk asfalt yama katkısı karışımı ile onarılmış olan yollar, soyulma ya da çatlama gibi olumsuzluklara karşı dirençlidir. Asfalt yama firmaları, tüm bu hususların dikkate alınmasıyla birlikte, yol için en etkili yama işini yapmaktadır.

İletişim

Bir cevap yazın