Ankara Asfalt Hizmetleri

Ankara asfalt hizmetleri konusunda da oldukça zengin bir kent olup; asfalt döküme ve yol yapımına ilişkin; işlerde fazlaca tercih imkanı bulunmaktadır. Asfalt niteliği itibariyle bir üst yapı malzemesi olup; iri ve ince özellikteki mineral agrega ile birlikte yapışkan bir nitelik kazanan bitümlü bağlayıcı bir karışımdır.

Asfalt karışımında kullanılmakta olan agregalar; bir sert mineral örneği olarak karışımın niteliğine bağlı, boyutlarına ve fiziksel özelliklerine göre sınıflandırılmak suretiyle seçilmektedir. Söz konusu sert minerallerin; çakıl taşı, kırma taş ve kum gibi doğal kaynaklı ya da yüksek fırın cürufu gibi yapay kaynaklı olması muhtemeldir.  

Ankara Asfalt Hizmetleri

Asfaltlardaki bitüm bağlayıcı içeriği, söz konusu karışıma ve uygulanmasına dayalı olarak oranları itibariyle %3 ila %7 arasında değişkenlik gösterebilmektedir. Asfalt firmaları Ankara, petrolün damıtılması vasıtasıyla veyahut doğal olarak elde edilmekte olan bağlayıcı bir üst yapı malzemesidir. Rengi koyu kahveden siyaha kadar değişen asfalt, yol yapımları gibi işlerde vazgeçilmez bir malzeme olarak günümüzde oldukça yaygınlaşmıştır. Ankara asfalt hizmetleri, yapılacak işin niteliğine, gerekli olacak karışımın özelliklerine göre asfalt karışımını düzenlemekte ve yapılacak olan iş için gereken en uygun karışım ile asfalt dökümünü gerçekleştirmektedir.

Ankara asfalt yaman firmalar

Asfalt karışımının oldukça karmaşık bir yapıya sahip olmasından dolayıdır ki kimyasal analizi de zahmetlidir. Asfalta ilişkin yapılan kimyasal analizler neticesinde fazla miktarda veri elde edildiği görülmektedir. Sert mineral türünden agreganın, bitüm ya da bitümlü bağlayıcılar ile karıştırılması neticesinde hazırlanmakta olan, havaalanı ve yol gibi alanların üst tabakaları bakımından üst yapı malzemesi olarak kullanılan asfalt karışımı, günümüzün en çok kullanılmakta olan yapı malzemeleri arasındadır.

Buna ilişkin olarak Ankara asfalt hizmetlerinden anlaşılabileceği üzere; asfalt dökme ve benzeri işlere özgü olarak çalışan asfalt firmaları oldukça yaygındır. Asfalt firmaları Ankara karışımı, bulunduğu hal itibariyle oda sıcaklığında; kayı ya da yarı katı halde bulunmakta olup ısıtıldığında ise viskoz bir akışkan sıvı halinde bulunabilmektedir.

Bağlayıcılarında bitüm kullanılmasından dolayı asfalt karışımına bitüm adı verildiği de görülmektedir. Asfaltın bir grubu olarak kendini gösteren asfaltenler ise, bitüm oranının yüzde 5 ila yüzde 25 arasında değiştiği, esas itibariyle hidrojen ve karbondan oluşan, bir miktar sülfür, nitrojen ve oksijen yapılar olup n-heptan içerisinde çözümlenme gözlemlenmemektedir.

İletişim

Bir cevap yazın