Ankara Asfalt İşleri

Ankara Asfalt İşleri

  Ankara asfalt işleri Göçmen Asfalt Yol, Ankara özel asfaltı sektöründe ilk ve en köklü firma olma özelliğini taşımaktadır. Ankara asfalt işlerinde olan;

·         Güven

·         Kalite

·         Dürüstlük

·         Hızlı ve güzel işçilik

·         Sağlamlık

·         Uzun süreli dayanım ve dayanıklılık

     gibi ana özellikler ile asfalt işlerinizde çözüm ortağınız olmaktadır. Yıllara dayanan asfalt serim tecrübemizle asfalt sektöründe başarılara imza atmaktayız.

1-BİTÜMLÜ BAĞLAYICILAR

Ankara asfalt işleri Bitüm, “doğal kökenli hidrokarbonların bir karışımı veya pirojenik kökenli hidrokarbonların bir karışımı veya bunların her ikisinin bir kombinasyonu olup çok defa bunların gazı sıvı, yarı katı ve katı olabilen, metal-dışı türevleri ile bir arada bulunan, yapıştırıcı özellikleri olan ve karbon disülfürde tamamen çözünen madde” olarak tanımlanır.

Bitümlü bağlayıcılar esas olarak iki kısma ayrılırlar:

Asfaltlar ve katranlar. Asfaltlar doğal asfaltlar ve yapay asfaltlar diye iki gruba ayrılabilir.

Doğal asfaltlar,

mineral maddelerle karışmış halde bulunan kaya ve göl asfaltlarıdır. Yapay asfaltlar ise, ham petrolün arıtılmasından elde edilir.

Ankara asfalt işleri yapı malzemesi katran, başlıca kömürün veya odunun kapalı bir sistem içerisinde kuru kuruya damıtılmasından elde edilir. Arıtıldıktan sonra kullanılır.

1.1.   DOĞAL ASFALTLAR

Asfalt çeşidi olan doğal asfaltlar doğada genellikle mineral maddelerle karışmış halde bulunurlar. Konumların göre göl ve kaya asfaltı diye adlandırılır. Trinidad göl asfaltı, en yaygın kullanılan göl asfaltıdır. Trinidad adası Venezuela sınırlarında Güney Amerika‟dır. Rezervi 10-15 milyon tondur. Rafine edildikten sonra yaklaşık %55 asfalt içerir. Dünya‟da bundan başka göl asfaltlarında bulunmaktadır. Kaya asfaltları daha çok kum taşı, kalker vb. mineral maddeler ile maksimum %12 bitüm içerirler. Gilsonite (resin) ve Unitaite en çok kullanılanlarıdır.

Asfalt bitümlü karışımlarda göl ve kaya asfaltları, asfalt çimentosuna katılarak ya da plentte agregaya ilave edilerek,modifiye bitüm ya da modifiye karışım hazırlamakta kullanılmaktadır. Doğal asfaltlar, mastik asfalt, poruz asfalt ve asfalt betonu yapımında kullanılabilmektedir. Doğal asfaltlı karışımlarda, plastik deformasyonlara karşı dayanım ve bitüm agrega adezyonu artmaktadır.

1.2. BİTÜMLER

Ankara asfalt işleri bitümlü sıcak karışımda ve sathi kaplamalarda kullanılmak üzere hazırlanmış petrol kökenli bitümlerdir. Bitümler genellikle penetrasyonlara göre sınıflandırılır. Amerika‟da viskoziteye , son yıllarda, superpave sistemde performans derecesine göre sınıflandırılmaktadır. Değişik penetrasyon dereceleri, petrolün arıtılması sırasındaki işletmelerle sağlanır. Ayrıca, bitümler, sıvı petrol asfaltlarının (cutback asfalt) ve bitüm emülsiyonlarının hazırlanmasında da kullanılır.

1.3.   SIVI PETROL ASFALTLARI

Ankara asfalt işleri sıvı petrol asfaltları, ısıtılmış bitümlere (B 70/100, B 100/150 gibi) benzin, gazyağı ya da bakiye yağ karıştırılması ile üretilir. Asfalt çimentosuna;

  • Benzin ilavesi ile çabuk kür olan (RC) sıvı petrol asfaltları
  • Gazyağı ilavesi ile orta hızda kür olan (MC) sıvı petrol asfaltları
  • Bakiye yağ ilavesi ile yavaş kür olan (SC) sıvı petrol asfaltları,üretilir.

Kullanılan bitümün sınıfı ve oranı ile çözücü miktarına göre, değişik sınıflarda sıvı petrol asfaltı tipleri hazırlanır. Aşağıdaki tablolarda sıvı petrol asfaltları tipleri ve kullanım yerleri verilmektedir.

Sıvı petrol asfaltlarının kullanım yerleri

Astar tabakasındaMC-30,MC-70
soğuk karışımdaMC-800, RC-800

1.4.   BİTÜM EMÜLSİYONLARI

Ankara asfalt işleri geniş anlamda, emülsiyon, normal koşullarda birbiri içinde çözünmeyen ve karışmayan, iki ayrı faz halinde kalan sıvıların, bazı kimyevi maddeler aracılığı (emülgatör) ile tek faz halinde, dağıtılan fazın, (asfalt) dağıtan faz (su) içinde mikron mertebesinde, homojen bir şekilde dağıtılmasıdır.

Bitüm emülsiyonları da bitüm küreciklerinin su içinde dağıtılmasından oluşur. Ancak, bitümün su içerisinde dağıtılması ile oluşturulan emülsiyon uzun ömürlü olmaz, kısa süre sonra asfalt kürecikleri birbirine yapışarak sudan ayrılır. Bu durumu önlemek amacıyla, emülgatör (emülsiyon verici madde) kullanılarak, asfalt kürecikleri çevresinde emülgatör filmi oluşturulur ve kendi aralarında birleşmeleri önlenir.

Yol üstyapılarında kullanılan asfalt emülsiyonları emülgatör cinsine bağlı olarak iki sınıfa ayrılır.

  1. Anyonik Bitüm Emülsiyonları
  2. Katyonik Bitüm Emülsiyonları

Bitüm emülsiyonu, agrega ile karıştırıldığında ya da yolun yüzeyine püskürtüldüğünde kesilir, yani asfalt kürecikleri sıvı ortamdan ayrılarak agregaların üzerine yapışırlar. Bu arada serbest kalan su da buharlaşır. Yol üstyapılarında kullanılan asfalt emülsiyonlarının, viskozitelerine göre tipleri ve kullanım yerleri aşağıdaki tablolarda verilmektedir.

Bitüm EmülsiyonuÇabuk KesilenOrta Hızda KesilenYavaş Kesilen
  AnyonikRS-1MS-1SS-1
RS-2MS-2SS-1h
 MS-2h 
  KatyonikCRS-1CMS-2CSS-1
CRS-2CMS-2hCSS-1h
Bitüm Emülsiyonlarının kullanım yerleri
Astar tabakasındaSS-1,SS-1h,CSS-1,CSS-2
Yapıştırma tabakasındaRS-1,RS-2,CRS-1,CRS-2
sathi kaplamadaRS-1, CRS-1,CRS-2
soğuk karışımdaMS-2,SS-1

Yol yapımında kullanılan bitümlü malzemelerin uygulama sıcaklıkları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

UYGULAMA SICAKLIKLARI

    Bitümlü Asfaltın tipi ve sınıfıSıcaklık Aralığı minimum-maksimum,oC
Püskürtme SıcaklıklarıKarıĢtırma Sıcaklıkları (1)
Sıvı Petrol Asfaltı  30- (2) 
MC-30
RC,MC-7050- (2)
RC,MC-25075- (2)60-80(3)
RC,MC-80095- (2)75-100(3)
RC,MC-3000110- (2)80-115(3)
Asfalt Emülsiyonu  20-60 
RS-1
RS-250-85
MS-120-7020-70
MS-2,M5-2420-70
SS-1,1h,CSS-1,1h20-70(4)20-70
CRS-150-85
CRS-260-85
CMS-2,CMS-2h40-7050-60
Bitümler tüm sınıflar  maks 180  maks 180
  1. Mikserden boşaltıldıktan hemen sonra ölçülen karışım sıcaklığı
  2. Maksimum sıcaklık, köpürme ya da sislenmenin olmadığı sıcaklıktır.
  3. Sıcaklık parlama noktasının üzerinde olabilir. Patlama ve alevi önlemek için önlem alınmalı
  4. Yapıştırma tabakası için

-Parlama Noktası Deneyi (TS EN ISO 2592,TS 1171)


Parlama noktası, bir maddenin buharının alev temasında geçici olarak parladığı fakat yanmaya devam etmediği en düşük sıcaklık olarak tanımlanır. Parlama noktası, bitümlü bağlayıcının uygulama sırasında ısıtılırken meydana gelebilecek herhangi bir tutuşma ve alev alma riskini önlemek bakımında önemlidir. Parlama noktası, asfalt çimentoları ve SC sıvı petrol asfaltlarında Cleveland Açık Kabı ile, MC ve RC sıvı petrol asfaltlarında Tagliabue Kapalı Kabı (15-74oC aralığı için) ile belirlenmektedir.

-Özgül Ağırlık Deneyi (TS 1087)

Bitümlü malzemenin özgül ağırlığı 25oC sıcaklıktaki, hacminin havadaki ağırlığının
aynı sıcaklık ve aynı hacimdeki havası alınmış destile suyun ağırlığına oranıdır. Genellikle
piknometre yöntemi ile özgül ağırlık belirlenir.

-Viskozite (TS 117)

Viskozite asfaltın kıvamlılığı ile ilgili ve akmaya karşı olan direncin bir ölçüsüdür. Kıvamlılık artıkça,yani asfalt yarı-katı hale yaklaştıkça vizkozite değeri yükselir Viskozite deneyinin amacı, asfaltların uygulama sırasında ısıtıldıkları sıcaklık sınırları içerisindeki akma özelliğini tayin etmektedir.
Saybolt-furol viskozite sıvı petrol asfaltları ve Bitüm emülsiyonları için kullanılır. Bitümlerin, pompalama ve doldurma, boşaltma sırasındaki akma özelliğini belirlemek için Brookfield Viskozimetre aleti kullanılır. Ayrıca aynı aletle sıcak karışımların karıştırma ve sıkıştırma sıcaklıklarında viskoziteye bağlı olarak bulunur. Asfaltın viskozitesinin 17020
santistok olduğu sıcaklık karıştırma sıcaklığı ve viskozitesinin 28030 santistok olduğu sıcaklık sıkıştırma sıcaklığı olarak belirlenir.

Göçmen asfalt yol olarak sizlere daha iyi bir hizmet verebilmek için tıklayın