Images

Ankara Asfalt Metrekare Fiyatı

Ankara asfalt firmaları arasında en eski ve köklü firma olan Göçmen Asfalt Yol çalışma süresi içinde yüzlerce otopark fabrika sahası asfalt yama işleri site otoparkı kargo depoları kamu kurumları alt yapı işleri diğer zemin kaplamaları uzman ekip kadrosu ve mühendisleriyle Ankara asfalt işlerine kalite katmaktadır. Ankara asfalt sektöründe en uygun fiyat ve en temiz işçilik garantisiyle çalışmaktayız. Ankara asfalt metrekare fiyatı zeminde sereceğimiz asfalt kalınlığına göre değişmektedir. Asfalt kalınlığı zeminin en iyi olması durumunda dahi 5 santimetrenin altında olmamalıdır. Asfalt malzeme tipine göre de değişmekte olan asfalt dayanımı yapmış olduğumuz keşiflerde belirlenmektedir. En kaliteli işi en uygun Ankara asfalt fiyatı ayarlamayı kendine ilke edinmiş olan Ankara asfalt geçmişten günümüze devamlılığını sürdürmektedir.

BİTÜM MİKTARI TAYİNİ (ASTM D2172)

Bitümlü karışımlarda bitüm miktarının tayini aşağıdaki amaçlar için yapılır;

-İmalat sırasında, karışımdaki bitümün dizayn değerine uygun verilip verilmediğini belirlemek,

-Karışımdaki agrega gradasyonunu belirlemek,

-Bozulmuş kaplamlardan alınan karotlar üzerinde, bitüm miktarı ve gradasyon belirleyerek, kaplamanın muhtemel bozulma sebeplerini araştırmak.

Karışımdan ya da kaplamadan alınan numune, spatula veya küçük bir kürek ile ayrıştırılabilecek kadar yumuşak değilse bir tepsiye konarak yumuşaması için 110±5oC etüvde bekletilir.

Santrifüjlü ya da ısıtıcılı cam ekstraktür aleti kullanılarak deney yapılabilir. Santrifüjlü ekstraktör ile deney daha kısa zamanda bitmekte ancak filler kaybı yüksek olmaktadır. Isıtıcılı cam ekstraktör ile deney yaklaşık 2-4 saat sürmekte ancak filler kaybı daha az olmaktadır.

Ayrıca, Asfalt analizatör cihazı ile TS EN 12697-1 deney standardına göre bitüm miktarı, hiç filler kaybı olmadan belirlenebilmekte ve deneyden çıkan bitüm-etilen karışımı alınarak, Döner Buharlaştırıcı aleti kullanılarak TS EN 12697-3 deney standardına göre bitümlü bağlayıcı geri kazanılmakta ve üzerinde istenilen deneyler yapılabilmektedir.

Bitüm yüzdesi tayini deneyinin, yaygın olarak kullanılan cam ekstraktör ile yapılışı aşağıda özetlenmiştir.

Asfalt fiyatı

Ankara asfalt fiyatı petrol fiyatlarının artması yada azalmasıyla değişiklik gösterdiği için net bir fiyat söylenilememektedir. Karışımın Dmaks‟na göre uygun miktarda malzeme filtre kâğıdı yerleştirilmiş tel sepet içine konulur. Cam silindire ayrıştırıcı, trikloretilen, seviyesi tel sepetin koni ucundan aşağıda olacak miktarda konulur. Tel sepet cam silindire yerleştirilir. Yoğunlaştırıcı cam silindirin üzerine yerleştirilir ve yoğunlaştırıcı içinden sürekli soğuk su geçmesi sağlanır. Cam silindirin altında bulunan ısıtıcının sıcaklığı, ayrıştırıcı yavaşça kaynayacak ve yoğunlaştırıcıdan sepet içine düzenli bir akış sağlanacak şekilde ayarlanır.

Etilen kaynamaya başladığında buharlaşan kısmı üsteki soğuk yoğunlaştırıcıya çarparak yoğunlaşır ve karışımın üstüne damlamaya başlar ve karışımın içindeki bitümü ayrıştırır. Sepetin alt konik ucundan etilenin rengi, açık kehribar, görünene kadar işleme devam edilir. Daha sonra bitümü alınmış agrega tel sepetten çıkartılarak etileni uçması için oda sıcaklığında bir süre bekletildikten sonra 110±5oC‟lik etüvde sabit ağırlığa kadar kurutulur. Daha sonra karışım ve agrega ağırlığında, bitüm miktarı hesaplanır. Gradasyonun belirlenmesi isteniyorsa, deneyden çıkan agreganın elek analizi yapılır. Agregayı yıkama sırasında, ince danelerin yüzmemesi için, bir miktar, çok köpürme oluşturmayacak, sıvı bulaşık deterjanı kullanılır.

Bitüm yüzdesi tayini sırasında, karışımdaki bir miktar filler malzemesi etilen ve bitümle birlikte filtre kağıdından süzülür. Bu nedenle, bitüm miktarı ve agrega gradasyonu hesaplanırken filler kaybının dikkate alınması gerekir, Filler kaybı her farklı karışım, filtre kâğıdı ve ekstraktör için önceden belirlenmelidir.

SATHİ KAPLAMA DİZAYNI

Sathi kaplama dizaynında Shell metodu kullanılmaktadır. Dizaynda, kullanılacak agreganın gradasyonu ve yassılık indeksi belirlendikten sonra trafik hacmi, iklim tipi, mıcır tipi (kübik, yassı, yuvarlak gibi) mevcut satıh durumu dikkate alınarak tablolar ve abaklar yardımı ile m2‟ye verilecek bitümlü bağlayıcı ve mıcır miktarı bulunur.

TAŞ MASTIK ASFALT (SMA) KARIŞIMI

Taş Mastik Asfalt (SMA) 1960‟lı yılların sonunda Almanya ‟da çivili kar lastiklerinin oluşturduğu plastik deformasyonlara karşı koymak amacıyla geliştirilmiş bir karışım tipidir. Bugün SMA Avrupa ülkeleri ile Japonya ve ABD ‟de de kullanılmaktadır.

SMA, iri agregadan oluşmuş bir iskelet ile boşlukları dolduran ince agrega filler-bitüm harcının (mastik harç) karışımıdır. Kaba agrega yüksek dane teması ve iç kenetlenme ile trafik yüklerini taşır. Mastik harç ise boşlukları doldurarak yüksek bitüm oranı nedeniyle durabiliteyi artırır. SMA karışımına, bitüm oranı yüksek olduğundan, bitüm ve bitüm+fillerin karışımdan süzülmesini önlemek için, elyaf ilave edilir. SMA yapımında fiber kullanımı bitüm miktarını artırmakta, durabiliteyi yükseltmekte ve plastik deformasyonlara karşı dayanımı artırmaktadır.

SMA yapımının amaçları:

 • Yüksek hava sıcaklıkları ve ağır dingil yükleri nedeniyle oluşan tekerlek izinde oluklaşma şeklindeki plastik deformasyonlara karşı dayanımı artırmak,
  • Düşük sıcaklıklı çatlaklarını geciktirmek,
  • Agrega soyulmasına önlemek
  • Kesikli gradasyon nedeniyle, yüzey pürüzlülüğünü artırmak, olarak sayılabilir.
SMA yapımında modifiye bitüm kullanıldığında özellikleri daha da artırılmış olur.
asfalt gradasyon grafiği

AŞINMA

asfalt işleri ankara


SMA

image 1 2

SMA Yüzey Dokusu

image 1 2

 KARIŞIMIN ŞANTİYEDE UYGULANMASI VE İŞYERİ  KARIŞIM FORMÜLÜNÜN (İKF) HAZIRLANMASI

         Konkasörde üretilen her boyut agregadan günlük olarak numuneler alınarak yaş elek analizi ile gradasyon belirlenir. Plentte karışım üretilmeye başlandığında plent ayarlarını yapabilmek için, soğuk silolardan numuneler alınarak gerekli oranların sağlanıp sağlanmadığı kontrol edilir. Sıcak silolardan numune alınarak gradasyon belirlenir ve sıcak silo oranları hesaplanır. Karışım dizaynında verilen oranlar soğuk silo oranlarıdır.

İşyeri karışım formülü, laboratuvar karışım dizaynına göre plentin ayarlanmasından sonra üretilen karışımın fiziksel özelliklerinin belirlenmesi ve sıkışma kontrolüne esas olarak yoğunluğunun tespitini kapsar. İKF hazırlanmasının aşamaları aşağıda verilmektedir.

BSK İşyeri Karışım Formülünün (İKF) Belirlenmesi

 • Dizayn raporunda belirlenen karışım oranlarına göre soğuk silo ayarları yapılır.
 • Soğuk silolardan ve banttan numuneler alınarak, gradasyona bakılır.
 • Sıcak silolardan numuneler alınarak dizayn karışım gradasyonuna uygun sıcak silo karışım oranları belirlenir.
 • Dizayn raporunda belirtilen optimum Bitüm ile karışım hazırlanır.
 • Karışımdan numune alınarak 6 adet Marshall briketi hazırlanır.
 • Briketler üzerinde Hacim Özgül Ağırlık (Dp) ve Stabilite, Akma deneyleri yapılır.
 • Hazırlanan 6 adet briketin yoğunluklarının (Dp) ortalaması alınır. Her bir briketin yoğunluğu, ortalama yoğunluktan ± 0.015 farklı ise bu değerler atılarak ortalama yoğunluk (Dp) hesaplanır. Atılan değer 2‟den fazla ise tekrar 6 briket hazırlanır.
 • Briketlerin, boşluk (Vh), agregalar arası boşluk (VMA), asfaltla dolu boşluk (Vf) değerleri hesaplanır.
 • Stabilite, Akma, Vh, VMA ve Vf değerlerinin şartnamede belirtilen dizayn kriterlerine uygun olması gerekir (Değil ise, sebep araştırılır, gerekli ise dizayn yenilenir).
 • Briketleri Dp ortalamaları alınarak işyeri karışım yoğunluğu belirlenir.
  • Bu değer Dp arazi sıkışma kontrolünde kullanılır (Sıkışma %‟si = x 100). Dp ĠKF

KARIŞIMIN UYGUNLUĞUNUN VE YAPIMININ KONTROLU

BSK yapımında, üretilen agreganın günlük olarak gradasyon kontrolü, gerek duyulduğunda agreganın Aşınma, donma, özgül ağırlık ve absorpsiyonu, yassılık, kil topakları ve ufalanabilir dane, metilen mavisi, likit limit, plastik limit değerlerine bakılmalıdır. Bu değerlerdeki değişimler karışım dizayn değerlerini az, bazı hallerde çok fazla etkileyebilir. Dizayn tekrarı gerekebilir. BSK imalatının ve yapımının kontrolü ile ilgili tablo aşağıda verilmektedir.

BSK (Bitümlü Sıcak Karışım) Kalite Kontrolü

AmacıDeney AdıSıklığı, kriteriDeğerlendirme
Malzeme KabaMax. 200 m3‟de10 adet elek analizi
hazırlanmasıElekMax. 300 m3‟de (BT)ortalamasına göre
sırasındaanaliziİnceMax.100 m3‟dedizayn gradasyonu
gradasyon tespiti (A+B+BT)hazırlanır.
Konkasör kırımını kontrol etmekElek analiziMin. 400 m3‟de bir Min. 500 m3‟de bir(BT)Dizayn ile karşılaştırılır.
  Sıcak silo gradasyon kontrolu    Elek analizi    Her gün bir kezGradasyon, Sıcak silo oranları ve karışım gradasyonunun IKF‟ne uygun olup olmadığına bakılır.
Karışımın fiziksel özelliklerinin kontroluBriket hazırlama, Dp, Stabilite, Akma deneyleri ve Vh, Vf, VMA hesapları  Min. günde iki kezSonuçların dizayn ve şartnameye uygun olup olmadığına bakılır.
  Segregasyon olup olmadığının tespitiFinişer arkasından serimden sonra numune alınarak bitüm %‟si tayini ve çıkan agreganın elek analizi    Min. günde iki kez.  Karışım gradasyonuna uygun olup olmadığı belirlenir.
Tabakanın sıkışma kontrolu  Karot alımı    Min.250 t‟da bir min. 500 t‟da bir. (BT )Sıkışmanın yeterli olup olmadığı belirlenir.
  Kalınlık kontroluSıkışma için alınan karot numuneleri kullanılır.Üstyapı projesinde verilen kalınlığının ± 0.1h toleranslarında olmalı
Karıştırma Bitüm             Agrega
sıcaklıkları40/60, 50/70145-160°C 150-165°C
Normal bitüm için70/100140-155°C 145-160°C
  Karışım sıcaklığı Hava Sıcaklığı (Gölgede) 5-15 °C 15-35 °C > 35 °C Karışım Sıcaklığı Min. 155 °C Max 160 °C Min. 145 °C Max 160 °C Min. 140 °C Max 160 °C
  Sıkıştırma sıcaklığı  İlk silindiraj >130°C — Son silindiraj >80°C

ŞARTNAMELER

Yollar Fenni Şartnamesinin bitümlü kaplamalarla ilgili bölümlerinde yer alan kriterler aşağıdaki tablolarda verilmektedir.

GRADASYON LİMİTLERİ

Bitümlü sıcak karışım yapımında kullanılacak, mineral agrega, kaba, ince, mineral filler olmak üzere en az üç, TMA için dört, ayrı dane boyutu grubunun belli oranlarda karıştırılmasından oluşturulacaktır.

ELEK AÇIKLIĞIK A R I ġ I M     T I P I (% geçen)
 InchmmB. TEML-AB. TEML-BBİNDERAŞINMASMA 12,5/0SMA 9,5/0
1 1/2″37,5100100    
1″25,472-10080-100100   
3/4″19,160-9070-90±580-100±4100100 
1/2″12,750-7861-81±558-80±483-10090-100±4100
3/8″9,5243-7055-75±548-70±470-9050-75±490-100
No.44,7630-5542-62±530-52±440-5525-40±325-45
No.102,0018-4230-47±320-40±325-3820-30±320-30
No.400,426-2115-26±38-22±310-2012-22±312-22
No.800,182-137-17±35-14±36-159-17±39-17
No.2000,0740-71-8±22-8±24-108-14±28-14
ELEK AÇIKLIĞISATHİ KAPLAMA (% geçen)
TEK TABAKAÇİFT TABAKA
  inch  mm  A Tipi  TİP-1  TİP-2  TİP-3  TİP-4TİP-1TİP-2
1.tabk.2.tabk.1.tabk.2.tabk.
1″25,4100100   100   
3/4″19,10-3090-100100  90-100 100 
1/2″12,70-100-3090-100  0-3010090-100 
3/8″9,52 0-100-351001000-1090-1000-35100
1/4″6,30        90-100
No.44,760-20-50-575-10085-1000-50-350-560-85
No.102,00   0-100-30 0-10 0-25
No.2000,074   0-20-5 0-2 0-2

Ankara asfalt işleriniz Göçmen Asfalt  Yol firması tecrübesiyle güvende Ankara asfalt metrekare fiyatı için bizden fiyat almadan asfalt serimi yaptırmanızı önermiyoruz.  Ankara asfalt işleriniz için tıklayın