Images

Ankara Asfalt Ton Fiyatı 2020

Ankara Asfalt Ton Fiyatı ; Dünyanın en gelişmiş 20 ekonomisi içerisinde bulunan ülkemiz, özellikle son yıllarda yapmış olduğu büyük altyapı projeleri ile dikkatleri üzerine çekmektedir. Ancak ülke adına planlanan ve gerçekleştirilen her yeni proje aynı zamanda daha fazla trafik yükünü de beraberinde getirmektedir. Her geçen gün artan trafik yükünün güvenle taşınması, daha uzun ömürlü olması, daha az bakım gerektirmesi ve aynı zamanda kullanıcılara; daha iyi performans sağlaması için bu yolların yapımına karar veren yetkililere büyük iş düşmektedir.

Tüm dünyada yol üst yapıları ikiye ayrılmaktadır. Bunlar bağlayıcı malzemesi bitüm esaslı olan esnek üst yapılar, yani halk arasında bilinen ismiyle; asfalt yollar ve bağlayıcı malzemesi, hidrolik esaslı çimento olan rijit üst yapılar yani asfalt yol vardır. Hepimizin bildiği üzere bitüm ithal ettiğimiz ham petrolün damıtılması sonucunda ortaya çıkan bir atıktır. Bitüm ise yerli kaynaklarla üretilen petrol kaynaklı bir üründür. Maruz kaldığı trafik yükünde çevre koşullarında uygulana bilirlikle; ekonomik koşullarda birbirinden üstün konuma gelebilen bu iki üst yapı tipinin iyi bir şekilde tanınması gerekmektedir.

Sıcak asfalt metrekare fiyatı 2020 – Ankara Asfalt Ton Fiyatı

Üst yapı tipinin bilinirliği özellikle tek bir üst yapının hâkim olduğu ülkelerde diğer; teknolojiden de faydalanmak adına büyük önem arz etmektedir. Asfalt yollar çok farklı biçimlerde inşa edilebilmekte, dolayısıyla farklı amaçlar için yol idarelerine farklı seçenekler sunmaktadır. Bunlardan biri ise ülkemizde son yıllarda uygulanmaya başlanan silindirle sıkıştırılmış asfalt yol teknolojisidir. 1970’li yıllardan itibaren başta Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada olmak üzere; Belçika gibi Avrupa’da özellikle ağır endüstriyel depolama alanlarında limanlarda yükleme ise; iskelelerinde park alanlarında, fabrikalarda, kırsal, kentçi yollarda Ankara asfalt kullanılmaya başlanmış ve her geçen gün kullanım alanı ve miktarı artmıştır.

Bitüm emülsiyon, agrega gibi geleneksel asfaltla aynı içeriye ve benzer mekanik; özel özelliklere sahip olmasına rağmen Ankara asfalt bu bileşenlerin kullanım oranları farklıdır. Geleneksel asfalta göre yaygın kullanılmasına rağmen daha fazla ince agrega içermesi sayesinde; yoğun matrisleri ile Ankara asfalt taze halde iken çelik tamburlu silindirleri üzerinde taşıyabilecek kadar katı ve kuru bir kıvama sahiptir. Bu özellikleri sayesinde uygulama aşamasında geleneksel asfalt yol uygulamalarında kullanılan yerleştirme ve sıkıştırma ekipmanları kullanılabilmektedir. Bu durum özellikle ülkemiz gibi asfalt yol uygulamaları ile ön plana çıkan ve asfalt yol uygulamalarında gerekli ekipman; işçilik tecrübesi bulunmayan ülkeler için jet üst yapılara geçişte büyük üstünlük sağlamaktadır.

Asfalt Yaklaşık Maliyet

Ülkemizde birçok illerimizde belediye ve il özel idareleri tarafından tercih edilen bir yol teknolojisi olmuştur. Alternatif yollara kıyasla daha ekonomik olması, mevcut asfalt, işçi ve ekipmanlarının kullanılabilmesi; yolların servise daha hızlı açılabilmesi, yapım hızı ve kolaylığı sayesinde yol idareleri tarafından tercih edilmektedir. Bu eğitim videolarında amacımız asfalt yol yapım teknolojisini bu tür asfaltlarda kullanılan malzemeleri; karışım tasarımlarını ve izlenecek yöntemi detaylıca açıklamak bir Ankara asfalt yapımında kullanılan malzemeler silindirle sıkıştırılmış asfalt yollar; geleneksel asfalt yollarda kullanılan bileşenlerden imal edilmektedir.

Geleneksel asfalttan tek farkı karışım oranları olup, geleneksel asfalta kıyasla daha az su ve daha fazla ince agrega içermektedir. Şimdi bu bileşenler de aranan özelliklere tek tek bakalım. Agrega; Agrega özellikleri: silindirle sıkıştırılmış asfalt yol tabakası için kullanılacak agrega temiz, sağlam dayanıklı olmalı. Bünyesinde zararlı miktarlarda toz çamur, kil ya da organik madde bulunmamalıdır. Ankara asfalt kullanılan agregaların; maksimum dane boyutu 19 ile 20 milimetre minimum tane boyutu 63 mikron olup yoğun burada gradasyonu bir karışımdır.

Yaklaşık Maliyet hesaplama Programı

En az üç ayrı agrega grubunun karıştırılmasıyla elde edilir. Karışım burada gradasyonu limitler içerisinde kalmalıdır.Bitüm silindirle sıkıştırılmış asfaltta bağlayıcı olarak üretimi tamamen yerli kaynaklara dayanan çimento kullanılmaktadır. Ankara asfalt karışımlarında uçucu, kül ve cüruf gibi mineral katkılar da kullanılabilir. Mineral katkılar katkılı bitümlerinde yer alabileceği gibi; asfalt içerisinde ilave ve bir bileşen olarak ayrıca kullanılabilir gerek bitümler gerekse mineral katkılar ilgili Türk standartlarına uygun olmalıdır. Asfalt karışımda kullanılacak bitüm ilgili Türk standardına uygun olmalı. Yağ, tuz, alkali gibi su yaratıkları ve asfalt için zararlı organik maddeleri içermemelidir.

Kimyasal katkı malzemeleri: Ankara asfalt yol yapımında genel olarak kimyasal katkı kullanımı gerekmemektedir. Ancak sıcak havalarda uzun taşıma mesafelerinde ve sıkıştırmanın zaman alacağı kalın kesitli dökümlerde işlenebilirliği arttırmak amacıyla priz geciktirici katkılar kullanılabilir. Yine bazı özel durumlarda hava sürükleyici akışkanlaştırıcı ve priz hızlandırıcı katkılar da bir kullanılabilmektedir. Tıpkı diğer bileşenlerde olduğu gibi Ankara asfalt imalatında kullanılacak kimyasal katkılar ilgili Türk standartlarına uygun olmalıdır.

1 metreküp sıcak asfalt fiyatı

Ankara Asfalt Ton Fiyatı ; Ankara asfalt karışım tasarımı, agrega karışım oranları ve bitüm miktarı; uygun karışım tasarımında asfaltın dayanımı yanı sıra işlenebilirlik ve dayanıklılık özellikleri de göz önüne alınmalıdır. Ankara asfalt dayanım özellikleri, genel olarak bitüm miktarına, bitüm agrega oranına agrega kalitesine, asfaltın sıkışma derecesine ve kür etkinliğine bağlıdır. Ankara asfalt karışım tasarımı, geleneksel asfalt tasarımına benzer şekilde bileşen malzemelerin hacim ve kütle ilişkileri kullanılarak yapılabilir. Ancak Ankara asfalt kuru kıvamda olduklarından asfaltın sıkıştırılması son derece önemlidir, bu yüzden farklı miktarlarında optimum sıkıştırma derecesini bulmak önemlidir.

Örneğin şekil den de görüleceği üzere sabit bir bitüm dozajında ve sabit bir agrega gradasyonu içeren bir asfalt karışımı; %3-%7 gibi farklı bitüm muhtevaları da hazırlanıp; çift eşini çekiçle ilgili Türk standardına göre sıkıştırıldığında belirli muhtevasında maksimum basınç dayanımı elde edilmektedir. Bu muhtevası da Ankara asfalt için optimum sıkıştırma derecesini vermektedir. İşlenebilirlik özellikleri açısından Ankara asfalt kıvamı harç agregaların tamamen kaplayacak şekilde plastik ve aynı zamanda; üzerinde silindir taşıyacak kadar kuru olmalıdır.

Bitüm fiyatı

Kuru bir kıvama sahip sese ve geleneksel çökme deneyi yapıldığında 0 çok renkli edilir. O yüzden böylesi kuru asfaltların kıvamını belirlemeye yarayan v ve b deneyi kullanılır. Uygun bir sese ve karışımının web süresi 30 ile 45 saniye aralığındadır. Öte yandan bu kıvam kartopu modeli adı verilen 50 gr kontrolü ile ölçülebilir. Asfalt elle sıkıldığında kartopu, şekil ve kıvamında olmalıdır. Ankara asfalt numunelerinin hazırlanması, basınç dayanımı testleri için ilgili Türk standartlarına; uygun şekilde 150 milimetre ebadında kübik ya da 150 milimetre çapında ve 300 milimetre boyunda silindirik numuneler alınmalıdır.

Numuneler ilgili astm standardında belirtildiği üzere titreşimli çekiç ile sıkıştırılmalı numunenin kalıptan çıkarılması deneye tabi tutulacak numuneler; herhangi bir hasar ya da değişikliğe müsaade etmeyecek şekilde dikkatlice kalıplardan çıkartılmalıdır. Laboratuvar işlemleri kalıplardan çıkartılan numuneler 28 gün boyunca ilgili Türk standardına uygun şekilde bakım işlemi için kür havuzuna yerleştirilmelidir. Dayanım deneyleri Ankara asfalt belirlenen minimum dayanım şartlarını sağlaması gerekmektedir. Asfalt numuneleri basınç ve eğilme dayanımı testlerine tabii tutulur. Basınç dayanımı ve eğilme dayanımı testi ilgili Türk standartlarına uygun şekilde yapılmalıdır.

Asfalt Yaklaşık Maliyet

Ankara Asfalt Ton Fiyatı ; Yolun hazırlanması, ofset hattının hazırlanması; Ankara asfalt tabakasının seriminde kullanılan finişherler ve kılavuz olması için gerekli olan ofset hattı doğru bir şekilde oluşturulmalıdır. Silindirle sıkıştırılmış asfalt üst yapı yapılacak; zemin üzerinde bulunan yüksek kısımlar çukurlar, kabarmalar veya çatlak kısımlar tespit edilip serim öncesi onarılmalıdır. Serim öncesi Ankara asfalt yapılacak yüzeyin boyuna ve enine geometrisi projesine uygun şekilde ayarlanmalıdır. Genel olarak silindirle sıkıştırılmış asfalt kaplamalar aşırı yağışlı, don ve karlı havalar dışında her mevsim uygulanabilir. Karıştırılması silindirle sıkıştırılmış asfaltın hazırlanmasında karıştırma süresi, karışımın homojenliğini sağlayacak şekilde santralde belirlenmelidir.

Asfalt santralinin kapasitesi ve yapım kalitesine etkisi ise Ankara asfalt üretiminde asfalt plentinin kapasitesi sahadaki yapım hızı ile uyumlu olmalıdır. Finişherler sürekli olarak asfalt sağlanması, kaliteli Ankara asfalt tabakası için gereklidir. Ankara asfalt santralde karışımı geleneksel asfalta kıyasla daha fazla olduğundan en optimum karıştırma süresini belirlemek için; santralde homojenlik denir üzere yapılmalıdır. Optimal karıştırma süresi yazı olarak verilebilir, kamyon üzerine yüklenmesi ve taşınması, yükleme sırasında dikkat edilecek hususlar. Ankara asfalt damperli kamyonlarla taşınır. Damperli kamyonlara yükleme esnasında öbekleşmeyi önlemek için yükleme işlemi damperin ön kısmına ortasına ve arka kısmına ayrı ayrı yapılmalıdır.

Asfalt Fiyatları 2020 – Ankara Asfalt Ton Fiyatı

Damperli kamyonlarla taşınması, taşıma sırasında karışımın sıcaklık kaybını önlemek, karışımı yağmurdan veya soğuktan nemden korumak için; taşıma kamyonların üzeri branda veya diğer uygun kaplama malzemeleriyle örtülmelidir. Karışım tasarımında özel önlemler alınmadığı takdirde taşıma süresi 45 dakikayı geçmemelidir 5 serme işlemleri ekipmanın tanıtılması. Ankara asfalt tabakaların seriminde geleneksel finişherler kullanılabilir. Ankara asfalt finişhere aktarılması esnasında kamyonun finişher temasına dikkat edilmeli ve asfalt finişherde öbekleşmesinden kaçınılmalıdır.

Yerleştirme boyunca ayrışmayı önlemek için finisher haznesi asla tamamen boşaltılmamalıdır. Ankara asfalt tabakasının projesinde belirtilen kalınlıkta; tek seferde serilmesi ve sıkıştırılması esas olup niş yer seçiminde bu durum göz önünde bulundurulmalıdır. İşin özelliğine göre iki tabaka halinde serilmesi gerekiyorsa; tabakalar arasında yeterli bağın sağlanması ve bir süreksizlik oluşmaması için gerekli önlemler alınmalıdır. Serme sırasında dikkat edilecek hususlar Ankara asfalt serme işi süreklilik arz edecek şekilde yapılmalıdır. Serme hızı işin özelliğine göre ayarlanmalıdır. Serme genişliği projeye uygun olmalı. Serim segregasyona meydan verilmeyecek şekilde yapılmalıdır.

Plentmix fiyatı

Sıkıştırma işlemleri sıkıştırma ağırlığı; en az 11 ton statik çizgisel yükü 30 k/s metrekareden büyük iki frekanslı vibrasyon sistemli düz bandajlı silindirler; lastik başına düşen yükü en az 3500 kilogram olan lastik tekerlekli silindirlerle yapılacaktır. Silindirle sıkıştırılmış asfalt tabakasının sıkıştırma işlemi eserimin hemen sonrasında başlar. Sıkıştırma işlemi vibrasyonlu demir bandajlı silindirlerin ve lastik tekerlekli silindirlerin birlikte kullanılmasıyla yapılır. Sıkıştırma yolun eksenine paralel olarak yapılır ve düşük kotlu kenardan başlayarak eksene doğru kayan bir şablonu takip eder. Sıkıştırma da dikkat edilmesi gereken hususla. Ankara asfalt tabakasının serme ve sıkıştırma işlemlerinin belli bir süre içerisinde tamamlanması gerekir.

Bitüm kullanılarak yapılan karışımın karıştırıcıdan çıkışından itibaren yerinin akli serme ve sıkıştırma işlemleri en geç 2 saat içerisinde bitirilmelidir. Son silindirileme tamamlandığında yüzeyde herhangi bir tekerlek izi veya kılcal çatlak kalmamalıdır. Sıkıştırma kontrolü, silindirle sıkıştırılmış asfalt karışımlarının dayanım ve dayanıklılığı, sıkışma işleminin kalitesine bağlıdır. Ankara asfalt tabakalar modifiye proctor metodu ile bulunan maksimum kuru birim ağırlığının en az %98’ine kadar sıkıştırılmalıdır. Sıkıştırma işleminin kontrolü genel olarak iki yöntemle yapılır. Bu yöntemlerden ilki ilgili Türk standardına uygun olacak şekilde yapılan kum konisi metodudur.

Özel asfalt firmaları

Sıkıştırma işleminin kontrolü için kullanılan bir diğer yöntem ise; tahribatsız muayene yöntemlerinden biri olan nükleer metottur nükleer metot ilgili standarda uygun olacak şekilde yapılır. Derz kesimi genel olarak Ankara asfalt yollarda derz kesme işlemine gerek yoktur. Ancak oluşabilecek çatlak yerlerini kontrol altına almak ve estetik görünüm kazandırmak amacıyla; enine ve boyuna derz imalatı projeye uygun şekilde gerçekleştirilebilir. Kesilmiş derzin genişliği maksimum 3 milimetre, derinliği ise Ankara asfalt tabakasının kalınlığının üçte biri kadardır.

Ders kesimi yapılacaksa buna karışıma bağlı olarak sıkıştırma işlemlerinden sonraki 1 ile 4 saat arasında başlanabilir. 8 Kür işlemleri silindirle sıkıştırılmış asfalt yollar için genel olarak kimyasal kür malzemeleri ya da su kullanılır. Ankara asfalt tabakası sıkıştırmanın tamamlanmasının hemen ardından en fazla 2 saat içerisinde koruyucu bir kül tabakasıyla kaplanır. Şimdi tuğla kür işlemi asfalt su verilmesinden itibaren en az 7 gün boyunca devam eder. Asfalt yüzeyine uygulanan kür işlemi için kullanılan malzemeler ilgili Türk standardına uygun olmalıdır. Kür işlemi çoğunlukla püskürtme ya da sisleme yöntemiyle gerçekleştirilir. Kalite kontrol işlemleri silindirle sıkıştırılmış asfalt tabakasının dayanımı tam derinlik boyunca alınacak gruplarla belirlenir.

Asfalt yama firmaları

Kanıtlar kaplama yüzeyine dik eksende alınır. Ankara asfalt tabakasının dayanımı 28 günlük dayanım ister sonuçlarına göre belirlenir. Dayanım testleri ilgili Türk standartlarına uygun şekilde gerçekleştirilir. Yolun trafiğe erken açılması gerektiği durumlarda daha erken de karot alınıp dayanım belirlenebilir. Kalınlık kontrolü Ankara asfalt tabakasının kalınlığı alınan karot numunelerinin ortalama değerine göre belirlenir. Elde edilen değer tasarım kalınlığından az olmamalıdır. Yüzey düzgünlüğü silindirle sıkıştırılmış asfalt tabakasının serim ve sıkıştırma işleminden sonra yol plan ve profili projedeki en kesitlere uygun olmalıdır.

Kaplamanın yüzey düzgünlüğünün enine ve boyuna kontrolü 5 metre uzunluğunda mastar la yapılır. 10 trafiğe açılması Ankara asfalt yollar hedef dayanımın %70’ine ulaştığında trafiğe açılabilir. Bu nedenle yapım esnasında yolu uzun süreli trafiğe kapatma gibi problemlerle karşılaşılmaz. Silindirle sıkıştırılmış asfalt yollar uzun ömürlüdür proje ömrü boyunca bakım onarım gerekliliği çok azdır. Bu özellikleri ile Ankara asfalt yollar diğer seçeneklere göre çok daha ekonomiktir. Ankara asfalt yollar kullanılmaya başlanmış ve yeni yol inşaatlarında tercih edilen bir uygulama haline gelmiştir.

Silindirle sıkıştırılmış asfalt yollar için gerekli olan Ankara asfalt yollar; teknik şartnamesi Ankara asfalt ve yollar, birim fiyat analiz ve tarihleri ile Ankara asfalt yollar tasarım rehberi; Göçmen asfalt yol tarafından hazırlanarak yol otoritelerinin kullanımına sundu olmuştur. Göçmen asfalt yol aynı zamanda da silindirle sıkıştırılmış asfalt yol projelerinde yerinde; teknik destek ve danışmanlık hizmetleri sağlama konusunda faaliyetlerine devam etmektedir. Ankara asfalt sektöründe bizden fiyat almadan serim yapmanızı önermiyoruz kaliteyi uygun fiyata güvenle alabilmek için bize ulaşın.