Images

Ankara Asfalt Firması

Ankara Asfalt Firması

Ankara asfalt firması sektöründe kurucu firma Göçmen Asfalt Yol asfalt işlerinde uzman ekibiyle asfalt serimi yapmaktadır. Asfalt denilince akla gelen ilk firma olmamızda kaliteli işçilik ve en uygun fiyat seçeneklerimize borçlu olduğumuzu rahatlıkla söyleyebiliriz. Asfalt malzemesinin de özelliğinden mütevellit dayanıklı ve esnek olması asfaltın uzun ömürlü ve kullanışlı olmasını sağlamaktadır.

YOL ÜSTYAPISI

Yol gövdesi, altyapı ve üstyapı olmak üzere iki kısımdan oluşur. Altyapı yarma ve dolguları içerir. Üstyapı ise trafik yüklerini taşıyan ve azaltarak altyapıya aktaran tabakalı bir yapıdır.

Üstyapılar, tabakalardan kullanılan malzemelerin özelliklerine göre Esnek, Rijit ve Yarı- Rijit olmak üzere üçe ayrılırlar.

Yol gövdesini doğanın bozucu etkilerine karşı korumak.

Esnek Üstyapı Tabakaları

 1. Yüklerin büyük bölümünün Portland çimentosundan yapılmış beton plaka tarafından taşındığı, kalan kısmının altyapıya aktarıldığı üstyapı tipidir. Üstyapı tabanının dayanımına bağlı olarak plakanın altına temel tabakası yapılabilir ya da yapılmayabilir.
 • Beton plak
 • Temel tabakası
 • Kaplama Tabakası
 • Temel
 • Alt temel
 • Üstyapı Tabanı (Dolgu/yarma)
 1. Üstyapı Tabanı (Dolgu/yarma

Esnek Üstyapı: Yüklerinin büyük bir kısmının üstyapıyı oluşturan bitümlü bağlayıcılı ya da bağlayıcısız tabakalar tarafından taşındığı, kalan kısmın tabana aktarıldığı üstyapı tipidir. Stabilitesi, agrega kenetlenmesine, dane sürtünmesine ve kohezyona bağlıdır. Esnek üstyapı belirli özelliklere sahip malzemelerden oluşmuş bir seri tabakayı içerir. Tabaka kalınlıkları tabanın taşıma gücü ve trafik yüklerine bağlı olarak hesaplanır.

 1. Bitümlü kaplama ve bir ya da birden fazla hidrolik bağlayıcılı tabakayı içeren ve yükleri geniş bir yüzeye yayarak tabana aktaran bir üstyapı tipidir.
Kaplama Tabakası 
TemelHer ikisi ya da birisi
Alt temelHidrolik bağlayıcılı
Taban 

1.4. Üstyapı nın Görevleri

 • Trafik yükünden dolayı oluşan gerilmeleri üzerine olarak tabakalar boyunca dağıtmak ve taban toprağına fazla yük gelmesini önlemek.
 • Üzerinde trafiğin akabileceği düzgün bir yüzey oluşturmak.

1.5.   

ÜSTYAPI TABANI: Tesviye yüzeyi altında kalan, yarma veya dolgularda üstyapının taşıma gücüne etkisi olabilecek bir derinliğe kadar (25-85 cm) devam eden tabakadır.  Tabanın CBR (Kaliforniya Taşıma Oranı) değeri üstyapı tabakalarının kalınlıklarını belirliyen en önemli faktörlerden biri

TESVİYE YÜZEYİ: Yol üstyapısı ve banketlerin oturduğu altyapı zeminin üst yüzeyidir.

ALT TEMEL: Temel tabakasını taşımak üzere taban üzerine yerleştirilen, belirli fiziksel özelliklere sahip malzemeden oluşmuş bir üstyapı tabakasıdır.

TEMEL: Alt temel üzerine hesaplanan bir kalınlıkta inşa edilen, belirli fiziksel özelliklere sahip malzeme ile oluşturulan iyi bir drenaj sağlamak, don etkisini azaltmak gibi fonksiyonları olan bir üstyapı tabakasıdır.

Temel ve alt temelin ana görevi, yüzeye uygulanan yükleri kendi içinde dağıtmak ve bu şekilde tabanda kesme ve oturma deformasyonlarının oluşmasını önlemektir.

Ankara asfalt ta üç farklı temel tipi kullanılmaktadır.

 • Granüller Temel (GT)
 • Plent-miks Temel (PMT)
 • Çimento Bağlayıcılı Granüller Temel (ÇBGT)

KAPLAMA TABAKASI: Üstyapının en üst tabakası olup, genellikle;

-Ankara asfalt betonu (AB)veya

-Ankara asfalt sathi kaplama olarak inşa edilir.

Ana işlevi, trafik yüklerini taşımak (AB için) kaymaya (yeterli pürüzlülüğe sahip), trafiğin aşındırma ve iklim koşullarının ayrıştırıcı etkisine karşı koymak, seyahat konforu ve su yalıtımı sağlamaktır.

2-  BÜTÜMLÜ KAPLAMALARIN İSİMLENDİRİLMESİ

Bitümlü Ankara asfalt kaplamalar, kullanım amacı, yolun trafik yükü ve üretilme yöntemlerine bağlı olarak çok değişik tiplerdedirler.

Bitümlü kaplamalar genel olarak;

Karışım tipi kaplamalar (Bitümlü Karışımlar)

-Sathi kaplamalar

Olarak iki sınıfa ayrılırlar. Bu sınıflandırma dışında, kullanılan asfaltın cinsine bağlı olarak;

-Soğuk kaplamalar

-Sıcak kaplamalar

Olarak iki sınıfa ayrılabilir. Soğuk kaplamalarda bitümlü bağlayıcı olarak, sıvı petrol asfaltları ya da emülsiyon asfaltlar kullanılır. Sıcak kaplamalardan ise 140o C-1700 C „ye kadar ısıtılmış bitümlü bağlayıcılar (bitüm, modifiye bitüm) kullanılır.

Bakım ve onarım malzemesi olarak kullanılan rodmiks bir soğuk karışımdır ve yolda hazırlanabilir. Soğuk karışımları plentte de üretmek mümkündür.

Bitümlü Karışımların Gradasyonları Göre İsimlendirilmesi

Sıcak karışım asfalt kaplamalar karışımdaki agrega gradasyonuna ve kullanım amacına bağlı

-Açık Gradasyonlu Karışımlar,

-Kesikli Gradasyonlu Karışımlar,

-Yoğun Gradasyonlu Karışımlar,

Kesikli gradasyonlu karışımlarda, malzeme, belirli elek aralarında fazla, belli elek aralıklarında hiç ya da çok azdır. Bu tür karışımlar pürüzlü bir yüzey oluştururlar.

Yoğun gradasyonlu karışımlarda agrega gradasyonu düşük boşluk verecek şekilde süreklilik gösterir. Yüzey pürüzlülüğü azdır.

Harç tipi karışımlarda ince malzeme oranı fazla ve kaba malzeme ince malzeme-bitüm karışımı içinde dağılmış haldedir. Bu karışımlarda boşluk oranı az, pürüzlülük azdır. Beton ve çelik köprüler üzerinde kullanılabilen bu tür kaplamalara mastik asfalt örnek olarak verilebilir.

Bitümlü Kaplamalarda     Kullanılan Agregaların, Gradasyonlarına Göre İsimlendirilmesi

MİNERAL AGREGA: Kum, kırılmış çakıl, kırılmamış çakıl, kırılmış taş, cüruf, taş tozu gibi beton, bitümlü kaplama, temel ve alt temel yapımında kullanılan sert ve sağlam doğal mineral bileşiklerine mineral agrega denir.

KABA AGREGA: Agrega karışımlarının No.4(4.75mm) elek üzerinde kalan kısmıdır.

İNCE AGREGA: Agrega karışımlarının No.4-No.200(4.75-0.075mm) elekler arasında kalan kısmıdır.

MİNERAL FİLLER: En az %65‟i No.200 (0.075 mm) eleği geçen agregadır.

GRADASYON: Agrega karışımlarındaki agrega danelerinin boyutları dikkate alınarak ve toplam ağırlığın %‟si olarak ifade edilen dane boyutu dağılımına gradasyon denir.

YOĞUN (İYİ) GRADASYONLU AGREGA: Bitümlü karışımlarda kullanıldığında düşük boşluk ve yüksek stabilite veren, kabadan fillere her boyuttan yeterli dane içeren agregalardır.

KESİKLİ GRADASYONLU AGREGA: Gradasyonuna ara boyut agregaya hiç ya da çok az içeren agrega karışımlarıdır.

AÇIK GRADASYONLU AGREGA: Filler ya da ince boyutta dane içermeyen ya da çok az içeren agrega karışımlarıdır.

TEK BOYUTLU (ÜNİFORM) AGREGA: Taneciklerin çoğu yaklaşık aynı boyutta olan agrega karışımlarıdır.

BİTÜMLÜ KAPLAMALARDA KULLANILAN AGREGALAR

Agrega Özellikleri

Bitümlü asfalt kaplamalarda kullanılacak agregaların seçiminde, malzemenin üretile bilirliği, maliyeti ve kalitesi dikkate alınır. Agreganın uygun olup, olmadığı aşağıdaki fiziksel özellikleri dikkate alınarak belirlenir.

 • Maksimum Dane Boyutu ve Gradasyonu: Maksimum dane boyutu ve gradasyonu kullanılacağı tabakaya göre belirlenir.
  • Temiz Olup Olmaması: Agregalar bitki atıkları, yumuşak malzemeler, kil topakları ve yabancı madde içermemelidir.
  • Dane şekli: Agreganın dane şekli, işlenebilirliği, sıkışa bilirliği ve stabilizeyi etkiler Köşeli, kırılmış danelerin kullanımı tercih edilir.
Ek Aciklama 2020 08 26 203705
Ek Aciklama 2020 08 26 203548 1

Göçmen Asfalt Yol Ankara asfalt firması sektöründe güven ve kalitenin simgesi haline gelmiştir. Geçtiğimiz 20 yılda yüzlerce; asfalt serimi, asfalt yama çalışmalarını, renkli ve desenli asfalt yapımını, soğuk asfalt ve çizgi çalışmalarını başarıyla tamamlamış; Ankara asfalt sektöründe başarı ile itibar kazanmıştır.

Ücretsiz keşif için İletişim tıklayın