Images

Ankara asfalt yama işleri

Asfalt çeşitleri 

1.BİTÜMLÜ SICAK KARIŞIM (BSK) 

BSK üretim safhalarında agreganın 140-165 °C ısıtılmasıyla kurumasının ve aynı sıcaklığına sahip viskoz sıvı haline getirilmiş olan bitüm, karışım oranlarına uygun olarak asfalt plentinde karışımı sağlanmaktadır. Ankara asfalt firmalarının öncüsü olan firmamızı asfalt serimi işlerinde malzeme seçimini titizlikle yapıp uygulamada işelenebilirlik, ekonomiklik ve dayanıklılığı göz önünde tutmaktadır. BSK Asfalt karışımında agrega ve bitümün karışımı oldukça önemlidir. Bu önem uygulanacak olan asfaltın yerine tabakasına ve kalınlığına göre değişmektedir. Ankara asfalt yama işleri yapılacaksa bitüm değerlerinin iyi olması agrega gradasyonunun düşük olması gerekir. BSK asfalt üretiminde yaklaşık %5 bitüm %95 agregadır. Asfalt içeriğinde bulunan agrega kırma taş, çakıl ve bu malzemelerin karışımından ibarettir. Uygun şartnameler dahilinde belli kriterleri sağlaması  gerekir. Agrega ince mineral ve kaba boyutlarının uygun oranlarda karıştırılmasıyla elde edilmektedir.  

2.SOĞUK ASFALT (SLURRY – SEAL) 

Soğuk asfaltın diğer bir adı olan slurry seal hava şartların asfalt serimi uygulamasına uygun olamadığın zamanlarda zarar gören asfalta asfalt yama işleri uygulamasında kullanılmaktadır. Soğuk asfaltın içeriğinde agrega gradasyonunun düşük olduğu ifade edilir. Sıcak asfalta göre maliyeti oldukça düşüktür. Asfaltın yol tutuşunda dayanıklılığında ve aşınmaya karşı direncinde oldukça etkilidir. Ankara asfalt yama işleri öncü firması olan Göçmen asfalt yol soğuk asfalt satışını torbalar halinde 35 kg paketlerde de satışını ve uygulamasını pratik ve ekonomik hale getirmiştir. Ankara asfalt yama işleri Ankara asfalt yama sektöründe en ileri teknoloji ve ekip ve ekipmanları kullanmaktadır. 

Soğuk Asfaltın avantajları 

Oldukça dayanıklıdır, hava koşullarına karşı koruma sağlar. 

Asfalt yüzeyine uygulanması oldukça hızlıdır 

Asfalt yüzeyine uygulanması kolay ve düşük maliyetlidir. 

Soğuk asfalt kaplama sonrası su izolasyonu sonucu su geçirgenliği azalır. 

3.MODİFİYE ASFALT 

Dünyada ve ülkemizde artan trafik sonucu üzerinden geçen ağır tonajlı araçların asfalt kaplama üzerinde vereceği hasarı en aza indirebilmek adına geliştirilmesi gerekmektedir. Mevcut olan bu ağır tonajlı araçların asfalt yüzeyinde oluşturduğu ondulasyon, bozulma ve çökmeler, tekerlek izleri ve iklim koşullarının vermiş olduğu hasar sıcak asfalt kaplamalara oldukça zarar vermektedir.Asfalta verilen bu zararları azaltbilmek için modifiye asfalt kullanımı uygun görülmüştür.Bu iyileşmenin yapılabilmesi için plastomer ve elastomer yapı malzemeli polimer maddelerkullanılmaktadır.Ankara asfalt firmaları öncüsü olan firmamız asfalt serimi uygulamalarında zemin şertları,iklim koşulları ve uygulama esnasındaki titizliği  ve gerekli  hassasieti vermesinden dolayı asfalt serimi uygulanmış mevcut zeminde sıkışması da geçekleştikten sonra asfalt serimine garanti vermektedir.Ankara asfalt serimi yapan firmalar arasındaki firmamız yaptığı her işi kendi işi gibi benimseyen dikkat eden iş süresi başlangıcından bitişine kadar ekip ekipman her türlü imkanı seferber etmektedir. 

Modifiye bitüm üzerine etki eden faktörler 

Kullanılan katkıların tipleri ve özellikleri 

Bitüm üretim şartları ve teknileri 

Asfalt çimentosunun kullanılan polimer maddeye uygunluğu 

Modifiye Bitüm Kullanım Nedenleri 

Modifiye bitüm yol kaplamalarında ağır vasıta araçların tekerlek izlerinin olmaması için gerekli dayanımın sağlanması 

Asfalt çimentosunun ısıl denge ayarlarının yapılarak erime ve donma noktalarınınasfalt serimi uygulanacak olan bölgeye göre ayarlanması 

Uygulanacak olan asfalt ta deforme ve kırılmalara karşı mukavvemet artttırmaktadır. 

Adezyon iyilşmeye başladığında bozulma ve yaşlanma yavaşlamaktadır. 

Ankara asfalt yama işleri

MODİFİYE BİTÜM KULLANIM ALANLARI 

Bu bitüm tipi kullanılacak zeminde ekstrem koşullar göz önüne alınmalıdır.Ortamın eğim, trafik yoğunluğu,iklim koşulları, mevzut zemini kullanacak taşıt cinsi bunların bazılarıdır. Ankara asfalt yama işleri sektöründe ekstrem koşullarda iyi işler çıkardığımızı rahatlıkla söyleyebiliriz. Asfalt yama işleri ilk ve tek köklü bir firma olan Göçmen Asfalt Yol bu sektörde ikinci kuşakta hala devam etmektedir. Modifiye bitümün kullanım alanları kısaca şöyledir; 

Asfaltın zemine yapıştırılması için 

Asfalttaki su yalıtımını sağlayabilmek için  

Asfaltta oluşabilecek soyulma ve mukavemeti arrtırabilmek için  

Asfaltta tekerlek izi  çökme oluşumlarını önlemek için  

Asfalttaki yüzey pürüzllülüğünü en aza indirmek için  

Asfaltta çatlakların ve agregaların birbirleriyle olan adezyonlarını arttırmak için  

Asfalt üzerinde çalışan taşıtların seslerini absorbe edebilmek için  

Yukarıda saydığımız kullanım amaçları doğrultusunda modifiye asfalt tercih edilmektedir. 

Sektörde 16. Yılını tamamlamış olan Göçmen Asfalt Yol asfaltın seriminden uygulanmasından sıkıştırılmasından ve en son emülsiyon derzi verilmesinden bütün aşamalarını gerekli hassasiyetleri uygun temiz ve güvenilir çalışmaktadır. Özellikle Ankara asfalt yama işleri nde profesyonelleşmiş olup her türlü koşulda kaliteyi yakalamaktadır.  

                                                                                                   SAYGILARIMIZLA    

Göçmen asfalt yol