Images

Ankara asfalt yapan firmalar

Ankara asfalt yapan firmalar içerisinde firmamız asfalt serim işlerinizi üstlenmektedir. Göçmen Asfalt Yol alanında uzman ekip kadrosuyla 20 yıla yakın tecrübesiyle sıcak asfalt, soğuk sathi kaplama, soğuk asfalt ve hazır torba asfalt çeşitleriyle asfalt zemin kaplama ve asfalt yama işlerinizde çözüm sunmaktadır.

POLİMER MODİFİYE BİTÜMLER (PMB)

Ankara asfalt yapan firmalar için asfalt malzemesi olan modifiye bitümler, normal bitüme (asfalt çimentosuna) kimyasal katkılar eklenerek, bitümün kimyasal yapısının ve/veya fiziksel ve mekanik özelliklerinin değiştirilmesi ile hazırlanırlar. PMB ya işyerinden uzakta merkezi bir plentte ya da özel mobil ünitelerde, kullanımdan önce, şantiyede üretilirler.

 Modifiye bitümlerin ve karışımların kullanım amaçları aşağıda özetlenmiştir.
 1. Düşük sıcaklıklar için daha yumuşak karışımlar elde etmek ve çatlakları azaltmak.
 2. Yüksek sıcaklıklar için daha sert karışımlar elde etmek ve tekerlek izinde oturmayı azaltmak.
 3. Yapım sıcaklıklarında viskoziteyi düşürmek.
 4. İşlenebilirliği ve sıkışmayı iyileştirmek
 5. Karışım dayanımını ve stabilitesini artırmak.
 6. Karışımın aşınma dayanımını iyileştirmek ve agrega kopmasını azaltmak.
 7. Kaplamanın düşük sıcaklık çatlaklarını azaltmak.
 8. Karışımın yorulma dayanımını iyileştirmek.
 9. Marjinal asfalt çimentolarının kalitesini yükseltmek.
 10. Yaşlanmış asfalt bağlayıcıyı tekrar gençleştirmek
 11. Marjinal agregaların kullanımı sağlamak.
 12. Asfalt bağlayıcının ömrünü uzatmak
 13. Agrega üzerinde daha kalın asfalt filmi oluşturmak.
 14. Yapışmayı iyileştirmek ve asfalt çimentosunun agrega yüzeyinden soyulmasını azaltmak
 15. Kusmayı azaltmak.
 16. Geliştirilmiş çatlak dolgusu sağlamak
 17. Yakıt döküntülerine karşı dayanım artışı sağlamak
 18. Yaşlanmaya ya da oksidasyona karşı dayanım artırmak
 19. Kaplama tabakalarının kalınlığı azaltmak
 20. Kaplamanı ömür-döngü maliyeti azaltmak
 21. Kaplamaların tüm performansını geliştirmek

Ankara asfalt yapan firmalar asfalt kaplama yapacağı karışımın yapılacağı bölgenin iklim koşulları ve yolun trafiği dikkate alınarak, kaplamanın iyileştirilmek istenilen özelliklerine uygun modifiye bitüm tipi seçilir. Farklı modifiye edici katkılar kullanılarak, istenilen özellikleri sağlayan modifiye bitüm üretimi mümkündür. Modifiye bitümlerde kullanılan kimyasal katkılar aşağıda verilmektedir.

Modifiye bitümlerde kullanılan ana kimyasal katkılar
Elastomerik Termoplastik Polimerler
Styrene- Butadiene-Styrene Copolymer               SBS Styrene- Isoprene- Styrene Copolymer                SIS Styrene-Butadiene                                                SB Random Copolymer                                             SBR
Plastomerik Termoplastik Polimerler
Ethylene- Vinyl acetate copolymer                    EVA Ethylene- methyl acrylate copolymer                 EMA Ethylene- butyl acrylate copolymer                    EBA Polyisobutylene                                                  PIB
Latex
Plychloroprene SBR Natural rubber
Crumb rubber

Ankara asfalt yapan firmalar için kullanılan malzeme olan modifiye bitüm, kullanılan polimerin erime noktasının üzerinde bir sıcaklıkta bitüm ve polimerin, fazların (bitüm-polimer) tamamen karışımını sağlayacak uygun karıştırıcı ile homojen olarak karıştırılması sonucu üretilir.

Ankara asfalt yapan firmalar asfalt için belirlenen sıcaklığı kadar ısıtılmış bitüm içerisine katkı malzemesi belirlenen oranda eklenerek karıştırılır ve genellikle bu karışım bir değirmenden geçirilerek fazların karışması ve homojenlik sağlanır. Aşağıdaki tabloda modifiye bitüm şartnamesinde yer alan modifiye bitüm tipleri verilmektedir.

PMB sınıfı, yolun yapılacağı bölgenin en yüksek ve en düşük hava sıcaklıkları esas alınarak, yolun ağır taşıt trafiği ile geometrik profiline göre seçilmektedir.

BITUMUN FIZIKSEL OZELLIGI
BİTÜMLÜ BAĞLAYICILARA UYGULANAN DENEYLER Bitümlere Uygulanan Deneyler
 • Penetrasyon
 • Yumuşama Noktası
 • Trikloretilende çözünürlük
 • İnce film halinde ısıtma
 • Parlama noktası (Cleveland açık kap)
 • Özgül Ağırlık
 • Fraass kırılma noktası
 • Parafin mumu içeriği

Sıvı Petrol Asfaltlarına Uygulanan Deneyler

Yavaş Kür Olan (SC)Orta Hızda Kür Olan (MC) ve Çabuk Kür Olan (RC)
– Saybolt-Furol viskozitesi Kinematik ViskoziteParlama noktası (Cleveland açık kabı)Destilasyon Destilasyon kalıntısında: -Yüzme deneyi -Belirli penetrasyonlu kalıntı 100 penetrasyonlu kalıntıda: -Yüzme deneyi -Trikloretilende çözünürlük -Su miktarı -Özgül Ağırlık– Saybolt-Furol viskozitesi Kinematik ViskoziteParlama noktası (Cleveland açık kabı)Destilasyon Destilasyon kalıntısında:PenetrasyonDüktiliteTrikloretilende çözünürlükSu miktarıÖzgül ağırlık

Bitüm Emülsiyonlarına Uygulanan Deneyler

Anyonik Bitüm Emülsiyonları                     Katyonik Bitüm Emülsiyonları

-Saybolt Furol viskozitesi                              -Saybolt-Furol viskozitesi

-Çökme                                                          -Çökme

-Depolanma stabilitesi                                   -Depolanma stabilitesi

-Emülsiyon kesilmesi                                     -Emülsiyonun kesilmesi

-Örtme kabiliyeti ve suya karış direnç          -Örtme kabiliyeti ve suyu karış dineç

-Çimento ile karıştırma                                  -Partikül yükü

-Elek deneyi                                                  -Elek deneyi

-Destilasyon                                                   -Çimento ile karıştırma deneyi

Destilasyon kalıntısında:                                -pH tayini

-Penetrasyon                                                  -Destilasyon

-Duktilite                                                       Destilasyon kalıntısında:

-Triklorelitende çözünürlük                           -Penetrasyon

-Kül miktarı                                                   -Düktilite

-Trikloretilende çözünürlük

-Kül miktarı

Modifiye Bitümlere Uygulanan Deneyler

-Penetrasyon

-Kuvvet Ölçümlü Duktilite

-Yumuşama Noktası

-Elastik geri dönme

-Parlama noktası

-Depolama stabilitesi

-RTFOT (dönmeli ince film etüvü testi) / TFOT (İnce film halinde ısıtma)

-Özgül Ağırlık

-DSR (dinamik kesme reometresi)

-BBR (kiriş eğme reometresi

Bitümlü bağlayıcılara yapılan deneylerin amaçları aşağıdaki bölümlerde kısaca açıklanmaktadır.

-Penetrasyon Deneyi (TS EN 1426, ASTM D5)

Bitümlü bağlayıcının sertlik veya kıvamlıkları belirlenir. Standard bir iğnenin belirli bir yük (100g) altında belirli bir süre ( 5sn) asfalt çimentosu içine dikey olarak battığı mesafe 0,1mm cinsinden bulunur. Penetrasyon değeri kıvamlılıkla ters orantılıdır. Penetrasyon yükseldikçe bitüm yumuşar. Kıvamlılık artıkça bitüm sertleşir.

-Yumuşama Noktası Deneyi (TS EN 1427,ASTM D36)

Bitümlü bağlayıcının sıcaklığa karşı duyarlılığını ölçmek için (hangi sıcaklıkta
bitümün akmaya başladığı) yüzük-bilya yöntemi ile yumuşama noktası olarak ifade edilen
sıcaklığı belirlenir. Yumuşama noktası çok yüksek bitümlerin viskozitesinde yüksek
olduğundan, sıcak karışım yapım sıcaklıkları da yüksek olmaktadır.

-Kuvvet Ölçümlü Düktilite Deneyi ( TS EN 12589)

Düktilitenin kelime anlamı uzama veya çekebilme demektir. Bitümlü bağlayıcını düşük sıcaklıkta (25oC, 13oC 7oC gibi) kohezyondan oluşan (Cohesive) dayanımı düktilite ile belirlenir. Belirlenen sıcaklıktaki su banyosu içerisinde 50mm/dk hız ile bitüm çekilerek
kopma anındaki uzama miktarı cm olarak bulunur ve yük uzama eğrisinde deformasyon enerjisi hesaplanır.

-Trikloretilende Çözünürlük (TS EN 12592)

Deney, içerisinde mineral madde bulunmayan ya da çok az bulunan bitümlü bağlayıcının organik çözücüler (trikloretilen, karbon sülfür, benzen gibi) çözünürlüğünü belirlemek için yapılan. bitümlerin trikloretilende en az % 99 çözülmesi gerekir.

-İnce Film Halinde Isıtma Deneyi, TFOT (TS EN 12607-2),
-Dönmeli İnce Film Etüvü Deneyi, RTFOT (TS EN 12607-1)

Deneyde, karışım hazırlama, serme-sıkıştırma sırasında bitümlü bağlayıcıda oluşan yaşlanma örneklenir. Deneyin iki amacı vardır. a) yaşlanmış bitüm üzerinde fiziksel deneyler yapılır. b) işlem sırasında asfalta oluşan kütle kaybı belirlenir. Bitümün yaşlanmasında dolayı
bir kütle kaybı oluşur ancak bazı asfaltlarda okside ürünler oluşumundan dolayı bir ağırlık artışında söz konusudur.

(PAV) Basınçlı YaĢlandırma Kabı (AASHTO R 28)

Deneyde, RTFOT deneyinden çıkan numuneler her birine 50 gr olacak şekilde numune kaplarına konur. Numune kapları 10 adet numune kabı alabilen raflı numune taşıyıcıya yerleştirilir. Sonra basınçlı yaşlandırma kabına alınarak 2,2 MPa basınç altında 100oC„de 20 saat süre ile yaşlandırılır. Böylece kaplamanın hizmet sırasında karşılaşacağı
yaşlanma etkileri yansıtılmış olur.

Göçmen Asfalt Yol olarak sizlere daha iyi bir hizmet verebilmek için tıklayın