Images

MAZGAL IZGARA MONTAJ,BAKIM

Ankara Baca Yükseltme

Ankara asfalt firmaları arasında prestijli firmamız alt yapı baca ızgara pis su temiz su sonlandırma doğal gaz vanaları su vanası gibi alt yapı çıkışlarının zeminde yerlerinin yapılması yükseltilmesi ve ayarlanması işlerinizde profesyonel deneyimli kadromuzla en güzel şekilde yapmaktayız. Ankara asfalt sektöründe tamamladığımız ve halen üzerinde çalışmakta olduğumuz yüzlerce proje bulunmaktadır. Hizmet verdiğimiz alanlar daha çok avm alanları, sanayi siteleri, apartman otoparkları açık ve kapalı otoparklardır. Basketbol voleybol sahaları gibi zemin kaplamalarında mevcut zemin ihtiyaçlarına uygun her türlü alt yapı işlerinizi yürütmekteyiz. Baca ve ızgaraların asfalt kotuna yükselmesi montajı bakımı ve asfalt ile sıkıştırılması işleriniz itinayla yapılmaktadır.

Ankara asfalt geleceğin tehdidi arıtma çamurları atık suların içerisinde bulunan hastalığa neden olan her türlü organizmalar kirleticiler ve atık su arıtma tesislerinde proseslerde kullanılan kimyasallar arıtma çamurlarını dönüştürür. Bu sebeple arıtma çamurları bünyesinde zararlı maddeler barındırmaktadır firmamız bunun çözümü için siz değerli müşterilerimizin işini kolaylaştırmaktadır. Her geçen gün biriken çamurun miktarından dolayı depolanması için gereken alan artmaktadır. Çamurun bertarafı daha da hayati bir ihtiyaç haline gelmiştir. Türkiye’deki arıtma tesislerinin kapasiteleri göz önünde bulundurulduğunda, bu tesislerden günde yaklaşık olarak 10000 ton arıtma çamuru çıktığı öngörülmektedir. Miktarının daha iyi anlaşılabilmesi adına yılda 3 milyon 200000 ton veya 128000 adet konteyner diyebiliriz.

Asfalt yapan firmalar

Ankara asfalt firmaları öncü firmamız atıkları yüzeyde girişi olan baca ızgara mazgalların asfalt zeminde kotuna göre montajını yapmaktadır. İnsan sağlığı ve çevreye büyük zararları olan bu çamurlar hiçbir prosese değerlendirilememektedir.

İçerisinde tüm bu kirlilikleri konsantre olarak barındırdığı için arıtma çamurunu ancak tehlikeli atık kapsamında değerlendirmek mümkün olur. Topraktan suya sudan denizlerimize denizlerden ise biz insanlara kadar ulaşan tehlikeli atıklar Türkiye’de arıtma çamurlarının %90 oranındaki büyük bir miktarı beltpres veya dekantör adı verilen sistemlerde gerekli kimyasallar kullanılarak %70, 5’i nem olacak şekilde susuz ulaştırılıp toprağa gömülmekte yahut toprak üzerinde vahşi depolama denilen yöntemle istiflenmektedir. Gömülen ve istiflenen arıtma çamurlarının büyük bir bölümü su olduğundan çamurlardan süzülen bu tehlikeli sular toprağa karışmakta ve topraktan da yeraltı kaynak sularına kadar ulaşmaktadır.

Ankara mazgal baca yükseltme

Yer altı kaynak suları ile birlikte bütün bu zararlı organizmaları ve kimyasalları içeren tehlikeli atık niteliğindeki sular denizlerimize karışmaktadır, ani balık ölümlerinin deniz rengindeki değişimlerin ortaya çıkmasındaki en büyük etkenlerden birisi ise budur bu bir çevre felaketidir, zaman içerisinde deniz canlılarının derilerine ve solungaçlarına yerleşerek akümle olan tüm bu kirlilikler besin zinciri ile doğrudan ilişkisi olan biz insanlara kadar ulaşabilecek belki de ulaşmaktadır.Ankara asfalt baca yükseltme firmamız temiz su atıkları ve pis su giderlerinin yapımlarının üzerinde durmktadır.Çevreye verileçek hasarı en aza indirgemektedir. Arıtma çamuru Ankara asfalt tarafından ortadan kaldırıldı. Arıtma çamurları kurtuldukları takdirde yapmak için iyi bir kalorifik değere sahiptirler, uygun kalorifik değerinden dolayı bu kurutulduktan sonra uygun termal proseslerde bertaraf edilerek enerji olarak ekonomiye geri kazandırılabilirler. 

2006 Avrupa Birliği Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Referans Dokümanı gereğince atıkların termal olarak bertaraf edilmesi uygun görülmektedir. Termal bertaraf çamur içindeki yanıcı maddelerin ekzotermik olarak; hızlıca oksidasyonu şeklinde tanımlanabilen tam yanma işleminden ibarettir. Dünyada mevcut bulunan hiçbir teknoloji arıtma çamurlarının herhangi bir dış enerji kaynağı kullanmadan tam yanma işlemine tabi tutamamaktadır. Milli teknolojide yer alan   gazı karbonlaştırılarak kurutma ünitesi patentli iç tasarımı sayesinde; arıtma çamurlarının %75 ve üzerindeki nem oranını %5’in altına kadar indirebilmektedir.

Ankara asfalt firmaları

Yeni teknolojimiz de yer alan gazlaştırılarak yapma ünitesi sayesinde ise; karbonlaştırılmış arıtma çamuru teknolojimizin 1800 santigrat derece olan yanma hücresinde herhangi bir filtre sistemine ihtiyaç duymadan en temiz enerji kaynaklarından biri olan doğalgazın bile emisyon değerlerinin altında %  97 oranında yüksek bir verimle yakılıp bertaraf edilebilmektedir. Herhangi bir dış enerji kaynağına da ihtiyaç duyulmamaktadır. 

Akredite kuruluşlar tarafından onaylanmış. Çamur yakarak doğal gazın emisyon değerlerinin altında emisyon salınımı garantisi teknolojisinin çamur kurutma ve yakma prosesi sonucu bacasından çıkan emisyon değerleri ile çevreci olarak bilinen doğal gazı kullanarak enerji elde etmiştir. Sistemlerin baca emisyon değerlerini karşılaştırdığımızda teknolojisinin çamur yakmasına rağmen bacasından çıkan emisyon değerlerinin bu teknolojilerden daha düşük olduğu laboratuvar analiz sonuçlarında kanıtlanmıştır. Teknolojimizden dış ortama salınan emisyon ve partikül değerleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığının belirlemiş olduğu katı, yakıt, emisyon ve partikül değerlerinin çok çok altındadır.

Ankara baca asfalt

Teknolojisi reaktör adını verdiğimiz yakma ünitesinin patenti iç tasarımı sayesinde uçucu ve zehirli gazları bir alev çemberi içerisinde 1800 santigrat derece sıcaklıkta hapsederek, normalde 900 santigrat derecede yanmaya  başlayan bu gazların tamamını yakıtla eş zamanlı olarak yakıp kül haline getirmektedir. Uçucu ve zehirli gazların yandığının ispatı. Reaktör içerisinde oluşan çıplak gözle bakılmayan radyasyon ışıması dır. Yakıt uçucu gazları ile birlikte yandığında tam yanma işlemi gerçekleşmekte ve yüzde 97 yakma verimine ulaşılmaktadır yüksek yakma verimi sayesinde mevcut teknolojilerden iki kat daha fazla ısı transferi yapılabilmekte ve aynı enerjiyi elde edebilmek için gerekli yakıt kullanımı yüzde 70 oranında düşmektedir.

Sistem reaktör çıkışında elde edilen 900 santigrat derece sıcaklık kurutma işleminde kullanıldıktan sonra bacadan 72 santigrat derece olarak çıkmakta olup, bu da yüzde 95 in üzerinde sistem verimi anlamına gelmektedir. Hem bertaraf; hem enerji üretimi bir arada hemde; ekstra yakıt ihtiyacına gerek duymadan, sistem kendi enerji ihtiyacını kapasitesi ne oranda kurutarak elde eğitimin 13500 kilo kaloriye sahip çamurun yüzde 10’u gibi düşük bir miktarını kullanarak karşılamaktadır. İhtiyaç fazlası kalifirik değeri yüksek; kuru çamur ise tekli içinde yakılarak yüksek kapasiteli ısıl enerjiye dönüştürülmektedir. Buhar elektrik, sıcaklık formlarında kullanılmak üzere müşteriye sunulmaktadır, istenildiği takdirde kurutulmuş çamur yakıt olarak kullanılmak üzere çimento fabrikalarına da verilebilir. İhtiyaç fazlası kuru çamur sistemde yer alan ve kullanıcı kapasitesine bağlı olarak belirlenen silolarda depolanmaktadır. Tüm bu özellikleri neden dolayı arıtma çamurlarının enerjiye dönüşümü ve yüzde yüz bertarafı sağlanmış olmaktadır.

Ankara asfalt yama

Yüzde 98 oranında daha az depolama alanı kokusuz, kurutulmuş arıtma çamuru tüm zararlıları ve kirliliği ortadan kaldırma garantisi, teknolojisi, 900 santigrat derece kurutma ünitesi, giriş sıcaklığı ve özel tasarımı sayesinde çamur kekinin hacmini ve ağırlığını yaklaşık yüzde 98 oranında düşürür. Çamurda kömürleşme ye sebep olduğundan proje sonundaki kuru çamur kokusuz olup çevreye rahatsızlık vermez. 900 santigrat derece yüksek kurutma ve 1800 santigrat derece yüksek reaktör içi yanma sıcaklığı sayesinde hastalığa neden olan zararlı organizmalar tamamen yok edilerek toksin maddeler yüzde 98 oranında azaltılır.

Teknolojisine kurutma sonucunda elde edilen buhar suya dönüştürülerek sistem soğutmasında aynı zamanda biyolojik arıtmaya tabii tutulup tarımsal sulamada kullanılıyor. Teknolojisine kurutulan arıtma çamurlarının bu yoğuşma sonucu suya dönüşmekte bu suyun bir kısmı sistem soğutma suyu olarak kullanılmakta ve kalan su ise sistemde yer alan havuzlarda istiflenerek. Biyolojik arıtmaya tabii tutulmaktadır. Arıtma sonrasında ki su ise tarımsal sulamada kullanılmak üzere doğaya geri verilmektedir.

Ankara asfalt fiyatları

Entegre otomasyon sistemi sayesinde kullanım kolaylığı teknolojisi entegre otomasyon sistemi sayesinde kullanım kolaylığı sağlanmakta olup, sistem ve kullanıcı için tehlike oluşturacak durumlara otomatik olarak gel olmaktadır. Sistemde meydana gelen arızalar çalışma parametreleri kullanıcıya görsel bir arayüz sayesinde sunulmaktadır. Sistem otomasyon yazılımı 45000 sayfadan oluşmakta olup sistem çalışma verimliliğinin en önemli kısmını oluşturmaktadır. Yemyeşil bir Türkiye, temiz bir dünya için teknolojisi

Ankara asfalt BMS ve SMS makineleriyle ISO 9001 2000 kalite standartlarında üretim yapan firma, bünyesinde barındırdığı seçkin teknik ve yönetim kadrosu ile adından söz ettirmektedir. Firmanın temel öngörüsü, ekonomik zamanında ve kaliteli üretim, müşteri memnuniyeti, çevreye duyulan saygı ve ülke ekonomisine yapılan katkıdır. Başta Balkanlar olmak üzere birçok ülkeye ihracat yapan kompozit Kimya, sektörde kendini sürekli geliştirmekte ve portföyünü genişletmektedir. Kompozit kimyanın kullanıma sunduğu ürünler arasında doğalgaz grubuna ait tüm servis kutuları bana merhaleleri kriz ve bana bu şartlar ileri ağaç ve kaldırım tipi mazgallar modern şehir uygulamalarında kullanılan üst yapı grubuna ait bantlar parke, kilit ve bordür taşları, altyapı kurdu kategorisinde rögar ve mazgallar, yağmur olukları ve inşaat sektörüyle ilgili beton kaset kalıpları bulunmaktadır.

Ankara mazgal bakım

Kompozit kimyanın ürettiği rögar ve mazgalların kullanımının sağladığı avantajları şöyle sıralayabiliriz: Ürünler üstün performanslarıyla başarılı ve güvenli sonuçlar vermektedir. Gösterdikleri üstün kimyasal direnci ile güvenli kullanım alanları yaratmaktadır. Bu kompozit ürünler, yüksek mukavemet değerleri sağlayan malzemeler arasında en etkin olanlarından biridir. Çekme eğme, darbe ve basınç dayanımı gibi mekanik özelliklere sahiptir. bu ürünler muadillerine göre daha hafiftir. Hafif olmaları, sevkiyat ve nakliye kolaylığı sağlarken, makine yardımına gerek kalmadan montajı yapılabilmektedir.

Ankara asfalt üstün elektrik ve nem yalıtımı özelliği sayesinde; her türlü hava ve iklim koşullarında görev yapabilecek performans ve emniyete sahiptir. Paslanmaz ve korozyona uğramazlar çeşitli kimyasal ve ısıl ortamlara dayanımı sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Bakım gerektirmeden en uzun süreli hizmet ömrüne sahip olan rijit kilitleme sistemi; sayesinde çerçeve ve kapak arasında oluşabilecek boşluğun önüne geçilmiştir. Böylelikle hem kapağın ses yapması engellenmiş hem de kilidin istem dışı açılmasının önüne geçilmiştir. Istenen her renkte üretimi yapılabilmekte uygulandığı alanlara estetik bir görünüm kazandırmakta ve adeta bir şehir mobilyası özelliği taşımaktadır.

Asfalt yol

Ankara asfalt tarafından montajı sağlanan yükseltme adaptörleri ise altyapıda kullanılan vana men holleri ve rögar kapaklarının kullanımında kolaylıklar sağlamaktadır. Kapağın zemine yerleştirilmesinden sonra asfaltın altında kalma sorunu yükseltme. Adaptörleri ile çözümlenmektedir. Kompozit malzemeler birçok sektörde farklı amaçlarla da kullanılmaktadır. Örneğin otomotiv sektöründe havacılıkta, demiryolu ulaşımında, uzay teknolojilerinde doğalgaz sektöründe, inşaat sektöründe ev aletleri teknolojilerinde kompozit malzemelere rastlamak mümkündür.

Asfalt firmaları öncü firmamız rögar kapağı menhol su ve doğalgaz vanaları gibi zemin üzerinde bulunan alt yapı çıkışlarının yapımını üstlenmektedir. Türkiye’de yılda on binlerce rögar kapağının çalınması, beraberinde ekonomimize getirmekte. Büyük maddi zararın yanı sıra ne yazık ki meydana getirdiği kazalar ve can kayıpları ya da ülke gündeminden düşmemektedir. Birçok yerel idare geri dönüşümü olmadığı için hırsızların işine yaramayan, suni reçine ve elyaf karışımından imal edilen rögar kapağı kullanmakta. Hem hırsızlık olaylarına hem de gerçekleşmesi muhtemel kazalara karşı önlemlerini almıştır. Ankara’da hırsızların daha önce büyük rağbet gösterdiği kanalizasyon kapakları artık çalınmıyor. Kompozit malzeme kullanımını yaygınlaştırarak markasını yurtiçi ve yurtdışı pazarında güvenilir bir marka haline getirmiştir. Kompozit Kimya, yarattığı güvenilir imajıyla kalitenin altına imzasını atmaya devam edecek olur.

Ankara soğuk asfalt

Ankara asfalt firmaları sektöründe zemin giderlerinin malzeme kalitesi oldukça önemlidir.  Ağır tonajlı vasıtaların zeminde hareketleri sebebiyle dinamik yükler oluşmaktadır. Ankara asfalt bu yükler altında basınç dayanımını koruyabilen kompozit veya döküm malzeme kullanmaktadır. Ankara asfalt hizmetini 20 yıla yakın bir süredir veren köklü firmamız; Göçmen asfalt yol yaptığı bu alt yapı işlerine garanti verebilmektedir. Yaptığımız işlerin arkasında oluşumuz ve güvenle yapmamı Ankara asfalt sektöründe bizi tercih edilebilir kılmaktadır.

Sizler de Ankara Asfalt Firmaları arasında en kaliteli hizmeti sunan ekibimiz ile çalışarak, uzman destek almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.