Images

Asfalt Döküm Malzemesinin Kalitesi

Asfalt Döküm Malzemesinin Kalitesi

İmar yollarının açılması, yol yenileme çalışmalarının yapılması ve ülkedeki mevcut olarak yol standartlarının yükseltilmesi amacı ile Ankara asfalt firmaları tarafından hizmet verilmektedir. Yolların yapımı pek çok aşamadan oluşup malzeme kalitesi oldukça önemlidir. Soğuk asfalt ile aslında yol üzerinde bulunan alanlara yama yapılmış olacaktır. Dağılma özelliğine sahip olan bu asfalt türü oldukça kısa ömürlüdür. Maliyet anlamında ekonomik olması ve özellikle kış aylarında kullanımının uygun olması amacı ile tercih edilmektedir. Yol yenileme, sathi kaplama gibi pek çok alanda kullanılan döküm malzemelerinin kaliteli olması, sıcak havalarda dağılmaması, sıcak havalarda da erime özelliği göstermemesi gerekiyor.  

Binder Tabakası Nedir?

Temel tabakası ile satıh tabaka arasında bulunan tabakaya binder adı verilmektedir. Yol inşaatlarında kullanılan bu tabaka bitümlü sıcak karışımdan oluşmaktadır. Kaliteli yol yapabilmek için nitelikli asfaltlara ihtiyaç duyuyoruz. Asfalt tabakaları aynı zamanda sadece binder ile sınırlı değildir.

  1. Bitümlü temel tabakası: Plentmiks temel tabaka üzerine uygulanmaktadır. Bitümlü olan bu tabakalar 6 ila 8 cm arasında kalınlıklarda asfalt betonu olarak dökülmektedir.
  2. Özel asfalt: 5 mm boyunda olan asfalt tipidir. Yürüme yolları, spor sahaları için tercih edilmektedir.

Bu türlere ek olarak modifiye, taş mastik, paröz gibi farklı türleri de bulunmaktadır.

Alt Temel Malzemesi

Ankara asfalt firmaları tarafından yüzeyin durumu ile direkt ilişkili olan asfaltlama çalışmaları yapılmaktadır. Şayet üst yapı üzerine serilecek ise taban malzemesinin su içeriği, yapısal dayanımı ve yoğunluğu dikkate alınmalıdır. Ayrıca uygulama öncesinde yüzeyin pürüzsüz olmasına özen gösterilmelidir. Üst tabaka serimlerinde ise işleme başlamadan evve trafik yük ağırlığını kaldırıp kaldırmayacağı hesap edilmektedir. Asfaltlama çalışmaları yapılmadan evvel sağlam bir üst yapı çalışmasına ihtiyaç vardır. Ancak tadanda bu esnada bozulmalar meydana gelirse serim işlemini durdurmak gerekir. Asfalt yapılacak zeminin yüzeyi kuru ve stabil olmalıdır. Karışımı taşıyan kamyonlar tarafından bozulmaması gereken asfaltlar serilmeden evvel yüzey çalışmaları yapılmalıdır. Çukurlar varsa bu çukurlar doldurulmalı, çatlaklar varsa yine asfalt ile birlikte yalıtım sağlanmalıdır. Eski asfalt ile yenisi arasında bağlantının sağlanması için de yapıştırma tabakasının kullanılmasına ihtiyaç vardır.