Images

Asfalt Nasıl Yapılır

Asfalt Nasıl Yapılır?

Günümüzde bütün dünya ve ülkemiz genelinde yoğun trafik akışı sebebiyle asfalt zeminli ve dayanıklı yollara ihtiyaç vardır. Asfalt yapımı için uygun olarak seçilen zeminler asfalt dökümü için kazılarak asfalt serme işlemi için hazır hale getirilmektedir. Bu noktada asfalt nasıl yapılır sorusunun cevabını vermek oldukça kolay olmaktadır. Asfalt nasıl yapılır deninince çeşitli iş makineleri ve mühendisler kapsamında hazırlanan zemine serilen asfalt kaplama malzemeleri ile asfalt yol yapımı çalışmaları sürdürülmektedir. Asfalt yol yapımında kullanılan taş ve mıcır gibi; malzemelerin yanı sıra petrolün ayrıştırılması ile elde edilen bitum adı verilen kimyasal madde de kullanılmaktadır. Bitum maddesi asfalt yapımında sıkılaştırıcı ve yapışkan kıvamından dolayı büyük rol oynamaktadır. Asfaltın üst yüzeyini oluşturmak için; iklim şartlarına ve yoğun trafiğe uygun olacak bir şekilde kaplama yapılarak pürüzsüz bir asfalt yol elde edilmektedir. Günlük yaşantımızda sürekli olarak ihtiyaç duyduğumuz asfalt kaplama can ve mal güvenliği açısından oldukça önemlidir.

Bu nedenle asfalt yapımı devam ederken trafiğin aksamaması açısından hızlı emilimi olan ve hızla donması sağlanan malzemelerin kullanılmasına özen gösterilir.

Asfalt Yapımı İçin Yapılan Hazırlıklar Nelerdir?

Trafik akışının yoğun olduğu her bölgede asfalt yollara ihtiyaç duyulması sebebi ile mühendisler tarafından uygun bulunan bölgeler belirlenmektedir. Bu durum karşısından tespit edilen bölgeler asfalt yol zeminini oluşturacak şekilde kazı işlemleri sonucunda yol yapımına hazır hale getirilmektedir. Yol yapımı sırasında büyük özen gösterilerek serilen malzemeler gayet muntazam bir şekilde bitum adı verilen koyu kıvamlı asfalt kaplama maddesi ile bütünleştirilmektedir. Bu şekilde asfalt yol yapımı için hazırlanmış olan bölgelerde trafik akışının engellenmemesi için hızlı bir şekilde yol yapımı tamamlanmaktadır. Günümüz şartlarında çok ağır ve yoğun bir trafik akışı ile karşı karşıya olunduğu için bu yoğun trafik akışına ve her türlü iklim şartlarına da uygun olacak bir şekilde yapılan asfalt yollar oldukça rahat kullanılmaktadır.

Trafik akışında çok fazla önem arz eden güvenlik konusu yol yapımında da baz alınarak en kaliteli ve eksiksiz malzemelerin kullanılması ile çok daha iyi sonuçlar ortaya koymaktadır. Hasarsız ve pürüzsüz asfalt yollar güvenli bir trafik akışı için olanak vermektedir.

Asfalt Yollarda Olmaması Gereken Kusurlar

Geçmişten günümüze hem ticari amaçlı hem de ulaşım amacı ile ihtiyaç duyduğumuz yolların güvenli olması oldukça önemlidir. Gelişen teknoloji ile çoğalan araçlar ile birlikte çok fazla yoğunluk gösteren trafik akışı aynı zamanda asfalt yolların aşınmasına da sebebiyet vermektedir. Zamanla hem hava şartları dolayısı ile hem de yoğun trafik sebebi ile deformasyona uğrayan yollarda çökmeler, kırılmalar, çatlamalar ve çukurlar oluşmaktadır. Bu sebeplerden dolayı aksamakta olan trafik akışının güvenli bir şekilde devam edebilmesi için bu gibi hasarların asfalt yollarda olmaması gerekmektedir. Bu hususta önemli olan bir nokta da asfalt yolların yapımında uygun hava şartları ve yoğun trafik akışı göz önünde bulundurularak kusursuz ve hasarsız yollar inşa edilmelidir.

Günümüz teknolojisi ile asfalt yol yapımı sırasında her ne kadar son sistem makineler ve teknikler uygulanıyor olsa da bazen ağır taşıtlar dışında değişkenlik gösteren hava şartları da yollarda oluşan kusurlar için büyük bir etkendir. Örneğin aşırı sıcak, aşırı soğuk, don ve yağış olayları asfalt zeminli yollarda olmaması gereken kırılmalara ve çatlamalara sebep olmaktadır.

Asfalt Yollar Neden Onarım Gerektirir?

Günlük yaşantımız boyunca devam eden yoğun ve ağır trafik akışı zamanla yollarda tahribata yol açmaktadır. Normalde asfalt yollar iyi tasarlanmış ve gerekli bakımı yapılmış halde trafiğe sunulduğunda üst yüzey tabakanın dayanıklılığı tahmini olarak 12 ile 25 yıl arasında olmaktadır. Fakat zaman zaman ortaya çıkan iklim değişikliği sonucunda oluşabilecek ani sel baskınları, şiddetli yağışlar, aşırı sıcak ve soğuklar yol zemininde hasara yol açmaktadır. Ayrıca kış mevsiminde kullanılan çivili lastikler ve zincirler de yol yüzeyinde aşınmalara sebebiyet verdiği için büyün bu sebeplere bağlı olarak gerektiği zaman hızlı bir şekilde yol bakım onarımı yapılarak yol tekrar trafiğe uygun hale getirilmektedir. Bazı durumlarda çok nadir olarak yine mevsimsel etkilerin üst yüzeyde oluşturduğu hasarlar alt zemini de etkileyebilmektedir. Mesela fazla yağıştan dolayı üst zeminden alt zemine doğru sızan su toprak zeminde kaymalara ve çökmelere sebebiyet vermektedir. Bu durum asfalt yol üzerinde büyük kırık ve çatlaklara yol açtığından bakım ve onarım işlemi zeminden itibaren yapılmaktadır.

Asfalt Yolların Sağlamış Olduğu Avantajlar Nelerdir?

Geçmişte kullanılan beton yol yerine gelişen teknoloji ile birlikte artık asfalt yollar kullanılmaktadır. Asfalt yollar iyi tasarlanarak trafiğe hizmet vermek için sunulduğundan trafikte seyir halinde olan şoför ve yolcuların yorgunluğunu ve stresini de azaltmaktadır. Ayrıca asfalt yollar esnek, pürüzsüz ve düzgün olması sebebiyle trafik akışında çok büyük bir konfor sağlamaktadır. Asfalt kaplama yol üzerinde yol işaretlerinin çok net bir biçimde görülmesi de büyük ölçüde önemlidir. Asfalt kaplama malzemesi yüzde yüz geri dönüştürülebildiğinden dolayı çevresel açıdan da oldukça doğru bir seçim olarak ifade edilebilir. Her türlü mevsimsel iklim şartlarından ve yoğun trafik akışından dolayı hasar görebilen asfalt yolların bakım ve onarımı da çok hızlı gerçekleştirildiğinden oldukça avantajlıdır.

Bir yandan da asfalt üst yapıların üretimi ve yapımı çok daha az enerji gerektirmektedir. Asfalt yol düzgün sürüş kalitesinden dolayı yakıt tüketimini de düşürdüğü için trafik kullanıcıları tarafından tercih edilmektedir. Bütün bu sebeplere sahip olan asfalt yol ekonomik, sessiz ve oldukça da güvenli bir yol biçimidir.

Asfalt Kaplama Malzemesi Nasıl Hazırlanır?

Trafik akışı için oldukça gerekli olan güvenli asfalt yollar kaliteli asfalt kaplaması ile sağlanmaktadır. Yol yapımında üst yapı malzemesi olarak kullanılan asfalt irili ufaklı çakıl ve kum karışımı ile petrolden ayrıştırılmış olan yapışkan ve koyu renkli bitum denilen maddenin karıştırılması ile birlikte oluşturulmaktadır. Bu karışımlar çakıl ve kum gibi doğal kaynaklı olmakla beraber yüksek dereceli fırınlarda elde edilen cüruf maddesi gibide yapay olabilmektedir. Bu nedenle asfaltlar doğal ve yapay olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Doğal asfaltlar doğadaki mineral maddeler karışmış halde bulunan asfaltlardır. Yapay asfaltlar ise ham petrolün ayrıştırılması sonucunda elde edilen asfaltlardır. Genel olarak asfalt karmaşık bir yapıya sahip olduğu için analizi de bir o kadar zahmetlidir.

Asfalt nasıl yapılır sorusuna tek cümleyle özetlemek gerekirse agrega ile bitümün karışımıyla olur agrega kayaların ufak parçalara ayrılmasıyla oluşur halk tabiriyle çakıl bitüm ise petrol malzemesinden oluşur.

Göçmen Asfalt Yol Ankara asfalt sektöründe güven ve kalitenin simgesi haline gelmiştir. Geçtiğimiz 20 yılda yüzlerce; asfalt serimi, asfalt yama çalışmalarını, renkli ve desenli asfalt yapımını, soğuk asfalt ve çizgi çalışmalarını başarıyla tamamlamış; Ankara asfalt sektöründe başarı ile itibar kazanmıştır.

Ücretsiz keşif için İletişim tıklayın