Asfalt Testleri Nasıl Olmalı?

Asfalt Testleri Nasıl Olmalı?

Asfalt Testleri Nasıl Olmalı?

Dünya çapında otoriteler, inşaat yönetmelikleri ve sözleşmeler ile şartnamelerde asfaltların kalite ve performansı ile ilgili yapılacak olan testlerden bahsedilmektedir. Her konum için Ankara asfalt firmaları tarafından tasarlanan yolların testleri yapılmaktadır. Bu anlamda pek çok firma;

 • Temel performans analizlerinin yapılması
 • Penetrasyon sayıları
 • İğne penetrasyon
 • Konik penetrasyon
 • Sertlik- yumuşaklık
 • Erime noktası
 • Yoğunluk
 • Oksidasyon durumunun değerlendirilmesi amacı ile depolama takibi
 • Parti ömrünün değerlendirilmesi amacı ile bitümün test edilmesi

gibi hizmetler verilmektedir.

Zemin Test Cihazları

Bitümlü karışımlar en çok yol inşaatlarında kullanılmaktadır. Agrega ve bağlayıcılar ile birlikte iki bileşeni bulunan asfaltlarların betondan farkı ise bitüm, bitümü maddelerin asfaltta bağlayıcı olarak kullanılıyor olmasıdır. Kullanım ve yollar için güvenli uygulamalar yapabilmek için inşaat şirketleri, kaplama malzemesi imalatı yapan firmaların yaptıkları işlerin denetlenmesi gerekmektedir. Sıcak ya da soğuk asfalt çalışmalarının mahir olabilmesi için fiziksel performans, mukavemet, dayanıklılık gibi testlerden geçmiş olması gerekiyor. Mekanik performans, bitümlü bağlayıcı testleri ve yol kalitesi testleri ile birlikte karara varılabilmektedir. Bitümlü karışımların analiz edilmesi, bitümlü karışımların tasarlanması ve test edilmesi ile asfalt ve yol kalitesi testleri ile birlikte asfalt malzemelerinin kapasitesine ve kalitesine ulaşılabilmektedir.

Asfalt Deneyleri

Ankara asfalt firmaları tarafından yapılan çalışmalar pek çok test ve deney ile değerlendirilmektedir.

 1. İri agrega özgül ağırlık deneyi

Asfalt betonu, çimento betonu gibi iri agregaın özelliklerinin belirlenmesi amacı ile kullanılma olup bir formül esasına göre deney yapılabilmektedir. Hacim özgül ağırlık, doygun esasa göre ağılırlık, zahiri özgül ağırlık, su emme yüzdesi gibi pek çok bilgiye bu deney vasıtası ile erişilebilir.

 1. İnce agrega için özgül ağırlık deneyi

Bu deney ince agreganın 24 saat boyunca suda bırakılmasına dayanmaktadır. Bir sonraki gün kohezyon kaybı yaşar ve kuruması için bırakılır. Malzemeden bu hali ile 500 gr alınır ve pikometre vasıtası ile su konularak tartım sağlanır.

 1. Hidrometre deneyi

Soğuk asfalt deneylerinden bir tanesi olan hidrometre deneyi çökme hızı, sıvının üst kısmı, büyük çaplı dairelerin çökelmesi nedeni ile yoğunluğun azalması prensibine dayanmaktadır. Yoğunluk ise hidrometre adı verilen alet ile ölçülmektedir.