Ankara Asfalt Firmaları

Ankara Asfalt Firmaları

Değişik boyutlarda mineral kökenli sert tanelerden oluşan agregalar, en önemli yapı malzemelerinden olan agregalar asfalt yapılarının ana malzemelerindendir. Ankara asfalt yapan şirketler arasında öncü olan firmamız en uygun asfalt modifikasyonlarını geliştirmektedir. Bitümlü yolların kaplamalarının hacimce %75-85’ini agregalar oluşturmaktadır. Bu nedenle asfalt ömründe agregaların nitelik ve nicelikleri önemli rol oynar. Ankara asfalt yapan şirketler agregaları standartlarında agrega “yollarda kullanılan taneli malzeme” olarak tanımlanmaktadır. Agrega taneleri sert ve yüksek dayanımlı olmaları nedeniyle asfaltın dayanımını ve çevre koşullarına karşı dayanıklılığını arttırır agrega dayanımının asfaltın birçok mekanik ve fiziksel özelliğini söz konusu asfaltta kullanılan agreganın niteliklerini etkiler. Örneğin Ankara asfalt basınç dayanımını ve aşınmaya karşı dayanıklılığı büyük ölçüde agreganın söz konusu özelliklerine bağlıdır. Agregalar üretim ve elde ediliş yöntemine genel olarak

Doğal agregalar ve yapay agregalar olarak sınıflandırılmaktadır.

Doğal Agregalar: Çakıl ve kum doğal agregalar olup, ocak ve dere malzemelerinin tipik birer örneğidir. Çakılların boyutları 31.5 mm ile 4 mm arasında değişen malzemelerdir. Doğal agregalar mineral kökenli olmaktadır.

EMÜLSİYON

Emülsiyon kimya dilinde bir sıvının başka bir sıvı içinde küçük zerreler halinde dağılması karışması ile tabir edile bilir. Asfalt yama emülsiyonlarında bitüm karışımının maksimum limiti %70-%80 arasındadır ve bu su zerrelerinin oranıdır. İyonize olmuş emülgatör molekülleri bitüm molekülleri arasında elektrostatik kuvvet meydana getirirler. Bu kuvvet sayesinde moleküller birbirlerini iter bir emülsiyonun stabilitesi (kararlılığı) bu kuvvetin çekim gücüne bağlıdır. Eğer emülgatör katyon tipindeyse moleküller pozitif eğer emülgatör anyon tipindeyse moleküller negatif yönünde olacaktır.

Emülsiyonların incelediğimiz bu kategorileri genellikle kesilmelerine göre; yavaş, orta, çabuk kesilen emülsiyonlar olarak üçe ayrılır.

Yavaş kesilen emülsiyon agrega ile karıştığında uzun sürede karışır yavaş kesilmeler olur bir emülsiyon tipinin kriterleri;

 • Vizkozite (Akmazlık )
 • Bitüm yüzdesi
 • Depolama stabilitesi
 • Veya diğer özelliklerlede belirlenir
 • Çabuk kesilen emülsiyon agrega yüzeyinde ince bir bitüm tabakası bırakarak hızlı zamanda kesilir
 • BİTÜM EMÜLSİYONLARININ KULLANIM ALANLARI
 • Sathi kaplama
 • Ankara asfalt yama ve tamir işleri
 • Penetrasyon makadam
 • Karışım kapama
 • Slurry- seal (Ankara soğuk asfalt )

BİTÜM EMİLSİYONU İMALATI

Asfalt yama firmaları emülsiyonu, emülgatör çözeltisi ile bitüm birlikte koloit değirmeninden geçirilmesiyle oluşur. Emülgatör çözeltisi ve bitümün kolloit değirmene sevki pompalar marifetiyle oluşur. Emülgatör çözeltisi; su, emülgatör, asit ve gerektiğinde stabilizan maddeler ihtiva eder. Bitüm asfalt çimentosu halinde veya inceltici ile
Çökelme olayında bitüm moleküllerinin bir kısmı emülsiyon tankının dibinde toplanır Emülsiyonun çökelmesi demek kullanılmaması demek değildir. Yani emülsiyon tekrar orijinal haline dönüştürülebilir, emülsiyonun kararlılığı düşük ise çökelme olan emülsiyon koagülasyon ve kesilmeye uğrar. Bu durum emülsiyonun orijinal haline geçmesine sebep olur. Emülsiyonun çökme derecesi onun kararlılığı gösterir.
ASFALT YAMA EMİSYONUNUN ÖZELLİKLERİ
ÇÖKELME
Emülsiyondaki çökelme, yerçekimi kuvvetinden ve iki faz arasındaki özgül ağırlık farkından meydana gelir. Aralarındaki özgül ağırlık küçük, içeriği %65 den az ve moleküller büyük olmasına rağmen çökelebilir. Asfaltın yapıtaşı emülsiyon moleküllerinin hızı emülsiyon bitümünün miktarına ve hızına bağlıdır Ankara asfalt firmaları öncüsü olan firmamız bitümde kaliteyi yakalamaktaydı. Asfalt yama da çok önem arzeden bitüm yani emülsiyon dayanım ve uzun süre kullanımda etkilidir. Asfaltın su yalıtımı kalitesinde hakeza bitüm oldukça etkilidir. Ankara asfalt yama işlerinde de en uygun fiyata kaliteli ürün hizmeti vermektedir.

VİSKOZİTE

Asfalt bitüm emilsiyonun viskozite miktarının belirlenebilmesi için vizskozimetre kullanılır.Yani viskozite akmazlık durumu olup bitümdeki yoğunluğu akıcılığı ve kıvamı belirler.Viskozite bitümde çok önemlidir.Çünkü su yalıtımında ve agreganın korunmasında önemli rol oynar.Emülsiyon viskozitesi depolandığı süre içersinde izin verilen limitler içersinde kalmaktadır.Viskoziteyi etkileyen ana faktörler şunlardır;

 • Emülgatör
 • Moleküler büyüklük dağılımı
 • Emülsiyon ısısı
 • Bitüm oranı
 • Katkı maddesi dozaj çeşidi
 • Emülgatör dozajı

Ankara asfalt firmaları öncüsü olarak Göçmen asfalt yol emülsiyonun agreganın yalıtımı ve dayanımın istenen düzeyde sağlaması için bu koşullara dikkat etmekteyiz.

YUMAKLAŞMA (TOPAKLANMA)

Topaklanma olayı 3 evrede gerçekleşir ve küçük parçacıkların birbirine yapışması durumudur.Bu evreler şu şekilde sıralanabilir.

1.Çökelme evresi:Bitüm içerisindeki partiküller dağılan faz ile homojen biçimde uyum sağlamaktadır

Bitüm parçacıkları zaman içerisinde çökelme başlangıcı göstermektedir.parçacıklar arasında sulu faz bulunmadığından az bir karıştırılmayla ideal Emülsiyon elde edilmektedir.

2 YUMAKLAŞMA evresi:Çökelmenin partiküller arasındaki mesafenin azalmasıyla birine yaklaşması olayıdır.Az bir karıştırmayla Asfalt yama üretiminde ve kullanımında kullanılacak hale gelmektedir.

3 BİRARAYA GELME EVRESİ : Bitümü oluşturan bu partiküllerden fazlaca oranda geri dönüşü olmayan bir tepkime gerçekleştirerek nihai bir değişime uğramaktadır.

ASFALT EMÜLSİYONLARININ KULLANIM ALANLARI

1. Asfalt Yapan Şirketler – Sathi Kaplama:

Ankara asfalt yama firmaları öncüsü olan firmamız asfalt seriminin her çeşidiyle ilgilenmektedir. Katyonik yani pozitif olan Emülsiyonun soğuk bir şekilde uygulanmasından dolayı bir çok makina üretimini uygulamasını ortadan kaldırmıştır. Sıcak uygulamalı sathi kaplamalara kıyasla soğuk havalarda iklim koşullarının el vermediği durumlarda yapılmaktadır.Sıcak asfaltın atılmadığı durumlarda kullanılabilecek bir asfalt çeşididir.İçerisindeki agregaların zamanla kendisini bıraktığından Ankara asfalt firması olarak uygulamasını pek önermemekteyiz.

2. Asfalt Yapan Şirketler –Çok Katlı Sathi Asfalt


Çok katlı sathi kaplama uygulamasının yapılışı şu şekilde gerçekleşir. Alt yapısı hazırlanmış olan zeminin Asfalt serimi ne uygun hale getirilmesinin ardından yola Emülsiyon püskürterek zeminin yapışkanlığının artırılması ardından mıcır serilir,tekrar Emülsiyon püskürtülüp üzerine yine mıcır serilerek tabakaların birine kompoze olması sağlanır.Böylece asfalt mıcır ve bitüm uygun bir yapı sağlayarak birbirine entegre olarak sağlamlık ve dayanım kazanır.


3. Asfalt Yapan Şirketler – Asfalt Yama İşleri


Bitümlü asfalt kaplamaların üzerinde ortam ve iklim koşulları sonucu üzerindeki tabakanın aşınması ve bozulması sonucu mevcut bölgenin kesip sökülerek yerine Emülsiyon yapıştırıcının uygulanmasının ardından üzerine sıcak asfalt kaplamasının yapılması ve ardından sıkıştırılması işlemine verilen isim Ankara asfalt yama olarak tabir edilir.Ankara asfalt firmaları sektöründe lider olan firmamız Ankara asfalt yama işlerini itinayla yaparak sektörde ismini ve kalitesini korumaktadır.

Bir cevap yazın