Asfalt

Asfalt

Firmamız asfalt serim işlerinizi üstlenmektedir. Göçmen Asfalt Yol alanında uzman ekip kadrosuyla 20 yıla yakın tecrübesiyle sıcak asfalt, soğuk sathi kaplama, soğuk asfalt ve hazır torba asfalt çeşitleriyle asfalt zemin kaplama ve asfalt yama işlerinizde çözüm sunmaktadır.

Marshall Karışım Dizaynının Aşamaları

 1. Agrega gruplarının, yaş metoda göre elek analizinin yapılması ve şantiye sonuçları ile karşılaştırılarak dizayn esas gradasyonların belirlenmesi
 2. Agrega karışım oranlarının ve karışım gradasyonunun ilgili, şartname gradasyon limitleri içerisinde kalacak şekilde, hesaplanması
 3. Agrega özgül ağırlıkları ve briket agregası tartımı için gerekli hesapların yapılması
 4. Karışım gradasyonunda hazırlanan agregalar üzerinde kaba ve ince özgül ağırlık deneyleri ile filler zahiri özgül ağırlık deneyinin yapılması
 5. Beklenen optimum bitüm ile optimum bitümün ±0.5 ve ±1.0 bitüm değerlerinde, her bitüm yüzdesi için en az 3 briket olmak üzere, şartnameye göre, 2×75 ya da 2×50 darbe uygulanarak briketlerin sıkıştırılması.
 6. Karışımın maksimum teorik özgül ağırlık deneyi için, beklenen optimum bitüm yüzdesinde, iki numune hazırlanması ve deneyin yapılması.
 7. Briketlerin yüksekliklerinin ölçülmesi
 8. Briketlerin hacim özgül ağırlıklarının belirlenmesi
 9. Briketler üzerinde Marshall stabilite ve Akma deneyinin yapılması
 10. Marshall formuna işlenen tüm deney ve ölçüm sonuçlarına göre, her bitüm yüzdesi için briketlerin ortalama yükseklikleri, DP’ler (pratik yoğunluk) hesaplandıktan sonra, Dt (teorik özgül ağırlık), Vh (hava boşluğu), VMA (agregalar arası boşluk), Vf (asfaltla dolu boşluk), briket yüksekliğine göre düzeltilmiş stabilite ve ortalama stabilite ve akma değerleri hesaplanır. Aşağıdaki grafikler çizilir.
 • -Bitüm %’si- Dp
 • Bitüm %’si- Stabilite
 • Bitüm %’si- Akma
 • Bitüm %’si- Boşluk
 • Bitüm %’si- VMA
 • Bitüm %’si- Vf

Optimum bitüm yüzdesi belirlenirken, genellikle boşluk değeri göz önünde bulundurulur.

-aşınma tabakası için            %4 boşluk

-binder tabakası için             %4-%5 boşluk

-bitümlü temel tabakası için %5-%6 boşluk

Asfalt nedir

Boşluk esas alınarak diğer değerlerin şartname kriterlerine uygun olup olmadığına bakılır. Karışımın kullanılacağı bölgenin iklim koşullarında göz önünde bulundurularak bitüm miktarı belirlenir. Soğuk bölgelerde, durabilite ve düşük sıcaklık çatlaklarına karşı dayanıklı bir tabaka oluşturmak için bitümü daha zengin fakat kusma meydana getirmeyecek karışımlar, sıcak bölgeler için plastik deformasyonu azaltacak ancak yeterli durabiliteyi sağlayacak karışımlar oluşturulmalıdır.

Ayrıca yüzey tabakası olan asfalt betonu aşınma tabakasında pürüzlülüğü artırmak ve kaplamayı kaymaya karşı dirençli hale getirmek için;

-Sert ve pürüzlü agrega kullanımı,

-Karışım gradasyonunda orta malzemeyi artırarak bir miktar kesiklilik, ekonomik koşullarda göz önünde bulundurularak, tercih edilmelidir.

AGREGA KARIŞIM ORANLARININ VE KARIŞIM GRADASYONUNUN BELİRLENMESİ

Bitümlü sıcak karışım tabakalarının yapımında kullanılacak agrega en az üç ayrı dane grubunun (kaba, orta, ince) karışımından oluşmalıdır. Konkasörde, agrega gruplarının kırımları, agreganın kullanılacağı tabakanın gradasyonununu sağlayacak şekilde yapılmalıdır. Üretilen agregalar ile uygun karışım gradasyonunun elde edilip edilmeyeceğini belirlemek için, üretime başlandığı günden, agrega karışım oranlarının hesabının yapılması gereklidir. Üç ya da daha fazla agrega grubunun istenilen şartname gradasyonunu verecek şekilde karıştırılması için gereken oranlar değişik metotlarla belirlenebilmektedir. Laboratuvarımızda genellikle deneme-yanılma metodu kullanılmaktadır. Karışım oranları ve karışım gradasyonunun nasıl belirlendiği aşağıda bir örnekle açıklanmıştır.

ÖRNEK:

Aşağıda verilen agrega gruplarının gradasyonlarına göre, Asfalt Betonu Binder Tabakası agregalarının karışım oranları ve karışım gradasyonu belirlenecektir.
Elek Açıklığı% GEÇEN
  İnç  mmX (1‟‟-1/2”)Y (1/2”-No.4)Z (No.4-0)Binder şartname Limitleri
1”25100  100
3/419.081.7  80-100
1/212.525.9100 58-80
3/89.51.092.410048-70
No.44.750.911.796.130-52
No.102.000.73.062.320-40
No.400.420.71.027.08-22
No.800.180.70.816.15-14
No.2000.0750.60.812.32-8

İnce malzemenin yaklaşık tümü No4-0 fraksiyonundan geleceğinden önce bu malzemenin oranı belirlenir.

No.4 şartname limitleri     30-52 ortası      (30+52)/2=41 96.1xZ/100=41                eşitliğinden Z=%43 olarak bulunur,

Z=%43 olduğunda;                              No.200 —12.3×0.43=5.3

No.80 —-16.1×0.43=6.9

No.40—- 27×0.43=11.6

No.10 —-62.3×0.43=26.8

olarak hesaplanır.

No.80 ve No.40 eleklerde geçen miktarlar şartname alt limitlerine yakın olduğundan No4-0 oranı %46 olarak seçilebilir.

Z= % 46 için ;                  No.200——— 5.7

No.80———- 7.4

No.40——– 12.4

No.10—— –28.7

olarak hesaplanır.

No4-0 oranı belirlendikten sonra orta malzemenin, 1/2”-No.4 fraksiyonunun, oranı hesaplanır.

3/8”     şartname limitleri 48-70 ortası (48+70)/2=59

92.4x(Y/100)+46=59            Y=%14      hesaplanır.

Z=%46 ve Y=%14 için; X=100-46-14= %40 olur.

Bulunan karışım oranlarına göre karışım gradasyonu aşağıdaki şekilde hesaplanır.
Elek Açıklığı İnc                mm  %40X+%14 Y+%46Z
1”25100
3/419.092,7    (81.7×0.4+14+46)
1/212.570.4    (25.9×0.4+14+46)
3/89.559.3    (1.0×0.4+92.4×0.14+46)
No.44.7546.2    (0.9×0.4+11.7×0.14+96.1×0.46)
No.102.0029.4    (0.7×0.4+3×0.14+62,3×0.46)
No.400.4212.8    (0.7×0.4+1×0.14+27×0.46)
No.800.187.8      (0.7×0.4+0,8×0.14+16,1×0.46)
No.2000.0756.0      (0.6×0.4+0,8×0.14+12,3×0.46)
Asfalt Grafiği
% KULLANIM401446TOPLAMY.F.Ş BİNDER LİMİTLERİ
ELEK AÇIKLIĞI1-1/21/2-No.4No.4-0100ŞARTNAMETOLERANS
1″25,0 mm100100100100,0100100100100
3/4″19,1 mm81,7100,0100,092,78010088,796,7
1/2″12,7 mm25,9100,0100,070,4588066,474,4
3/8″9,52 mm1,092,4100,059,3487055,363,3
No.44,75 mm0,911,796,146,2305242,250,2
No.102,00 mm0,73,062,329,4204026,432,4
No.400,42 mm0,71,027,012,88229,815,8
No.800,177 mm0,70,816,17,85144,810,8
No.2000,075 mm0,60,812,36,0284,08,0

Bitüm Penetrasyonu Bitüm Özgül Ağırlığı,Gb

Agreganın Bitüm Absorpsiyonu Pba

: 65

: 1.038

: 0.17

Kaba Agreganın Hacim Özgül Ağırlığı, Gk-h Kaba Agreganın Zahiri Özgül Ağırlığı,Gk-z İnce Agreganın Hacim Özgül Ağırlığı,Gi-h

2.680                 Gef-deney      :      2.701

2.709                 Gef-hesap      :      2.700

2.691                 Karışım. Mıcır 1150        gr

Agreganın Effektif Özg. Ağırlığı,Gef

Agreganın Hacim Özg. Ağırlığı,Gsb Agreganın Zahiri Özg. Ağırlığı,Gsb

: 2.700

: 2.688

: 2.711

İnce Agreganın Zahiri Özgül Ağırlığı, Gi-z

Fillerin Zahiri Özgül Ağırlığı, Gf-z

2.712

2.728

Darbe Sayısı: 75

ASFALT BETONU AŞINMA                                                            Alacaatlı KalkerTaşocağı

V=B-C

Dp=A/V Dt=(100+Wa)/(100/Geff+Wa/G Vh=(Dt-Dp)×100/Dt

Gsb=100/(%K/Gk-h+%Ġ/Gi-h+%F/Gf-z) Gsa=100/(%K/Gk-z+%Ġ/Gi-z+%F/Gf-z) VMA=100-(Dp×(100-Wa/(1+Wa/100))/G Vf=(VMA-Vh)×100/VMA

Pb=100×Gb×(Gef-Gsb)/(Gef×Gsb)

1½”100.0
1″100.0
3/4″100.0
1/2″90.6
3/8″79.5
No.447.6
No.1027.8
No.4013.1
No.808.9
No.2005.2

Kaba=% 52,4

ince=% 42,4

Filler=% 5,2

Göçmen asfalt yol olarak sizlere daha iyi bir hizmet verebilmek için tıklayın

Bir cevap yazın