Images

Ankara Asfalt Plentleri

Ankara asfalt plentleri sıcak asfalt üretiminde kullanılan ekipmanlar olarak ifade edilmektedir. Asfalt betonu üretimi için bitüm, filler ve agrega malzemeleri kullanılmaktadır. Asfalt plentinin en temel özelliği agregayı ısıtmak ve çok daha sıcak bir karışım asfalt hazırlamaktır. Bu nedenle bitüm ve diğer dolgu malzemeleriyle karıştırılmaktadır. Asfalt plentleri parti parti nihai karışım üreten ve partiler arasında aralıklı; duraklamalarla karakterize edilen bir ekipman setidir. Agrega, bitüm ve diğer katkı maddelerinin dozajlanması için doğru tartım sistemi sayesinde ürünleri yüksek kalitededir. Karıştırıcı nedeniyle iki karıştırma grubu arasında bir zaman aralığı vardır, bu nedenle süreksiz veya aralıklı tip olarak da bilinir.

Bu nedenle  Asfalt harmanlama tesislerinde çift kollu ve kanatlı mikser, zorlamalı olduğu için sürekli plentlere kıyasla karıştırma kalitesinin şüphesiz daha iyi olduğu anlamına gelir.

Asfalt plentleri genel olarak aşağıdaki ana kısımlardan meydana gelmektedir.

 • Soğuk Agrega Besleme Ünitesi
 • Konveyör Bantlar
 • Kurutucu (Dryer)
 • Filtre
 • Agrega Elavatörü
 • Dolgu Elavatörü
 • Titreşimli Elek
 • Elek altı sıcak agrega depolama silosu
 • Agrega, bitüm ve filler tartım kantarı
 • Asfalt plenti mikser
 • Kontrol Sistemi (PLC)

Ankara Asfalt Plenti Çeşitleri

Ankara asfalt plentleri 2 temel çeşidi bulunmaktadır. Bu çeşitler genel olarak aşağıdaki gibidir.

Batch Tip Asfalt Plentleri

Bu arada Batch tip asfalt plentleri yüksek kalitede ki asfalt üretimi için tasarlanan plentler olarak bilinmektedir. Söz konusu plentlerde genel olarak elek bulunmaktadır. Malzemelere reçeteye uygun olarak hazırlayabilmek adına eleklerin boyutlarına göre ayrım yapılmaktadır. Batch tipi asfalt plentlerinde karışıma katılacak olan ürünlerin hepsi kendi kantarlarında ki reçeteye uygun bir şekilde tartılmaktadır. Mikserde 40-50 saniye aralığında karıştırılan malzemeler sonucunda asfalt elde edilmektedir.

Drum Mix Tip Asfalt Plentleri

Kontinu tip asfalt plentleri hızlı üretim ve kolay bakım için tasarlanmıştır. Söz konusu plentlerden tartım ve elek kantarları bulunmamaktadır. Bunun yanı sıra karışım genel olarak ya kurutucuların içerisinde ya da sürekli tipte çalışan mikserin içinde yapılmaktadır.

Sonuç olarak Ankara asfalt plenti ile ilgili çok daha detaylı bir şekilde bilgi sahibi olmak istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.